ความรอบรู้ ชุดที่ 3
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กศจ. มีจำนวนเท่าใด *
1 point
2. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. *
1 point
3. ใครเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของกรุงเทพมหานคร *
1 point
4. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) *
1 point
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการใน กศจ. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service