Ankieta dla nauczycieli 2016/2017
Postawy i normy społeczne
Które z wymienionych kwestii rozstrzygane są wspólnie przez nauczycieli?
często
czasami
rzadko
wcale
Uzgadnianie zasad postępowania i współżycia w szkole
Analizowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Które ze stwierdzeń można odnieść do Pani/Pana pracy oraz do Pani/Pana jako nauczyciela?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
W szkole uczniowie czują się bezpiecznie
Uczniowie planują różne działania na rzecz szkoły i angażują się w ich realizację
Uczniowie mają dostęp do informacji o zasadach postępowania i współżycia w szkole
Uczniowie są motywowani do przestrzegania zasad panujących w szkole
Uczniowie przestrzegają zasad określonych w szkole
Czuję, że uczniowie mnie szanuja
W relacjach z uczniami okazuję im szacunek
Na ogół ufam moim uczniom
Jak często bierze Pani/Pan udział w poniższych działaniach?
systematycznie
w zależności od potrzeb
nie przypominam sobie
Analiza działań wychowawczych
Modyfikacja działań wychowawczych wynikająca z wniosków z analiz działań wychowawczych
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms