Ankieta dla nauczycieli 2016/2017

Postawy i normy społeczne
  Uzgadnianie zasad postępowania i współżycia w szkole
  Analizowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
  Please enter one response per row
  W szkole uczniowie czują się bezpiecznie
  Uczniowie planują różne działania na rzecz szkoły i angażują się w ich realizację
  Uczniowie mają dostęp do informacji o zasadach postępowania i współżycia w szkole
  Uczniowie są motywowani do przestrzegania zasad panujących w szkole
  Uczniowie przestrzegają zasad określonych w szkole
  Czuję, że uczniowie mnie szanuja
  W relacjach z uczniami okazuję im szacunek
  Na ogół ufam moim uczniom
  Please enter one response per row
  Analiza działań wychowawczych
  Modyfikacja działań wychowawczych wynikająca z wniosków z analiz działań wychowawczych
  Please enter one response per row