Biblický farský kvíz - 18. nedeľa v období cez rok B
Vítam vás v našom farskom biblickom kvíze. Chcem vás uistiť, že všetky odpovede a údaje nebudú verejné, uvidíte ich iba vy a ja ako správca webovej stránky. Tak a teraz vás čaká 10 jednoduchých otázok vytvorených na základe Božieho slova, ktoré nám zaznie na 16. nedeľu v období cez rok. Pre istotu prikladám súradnice liturgických textov:
Prvé čítanie: Ex 16, 2-4. 12-15
Žalm: Ž 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54
Druhé čítanie: Ef 4, 30 – 5, 2
Evanjelium: Jn 6, 24-35
Email *
0. Napíš svoje meno a priezvisko, a bydlisko *
1. Prvé čítanie je úryvok z knihy Exodus. Je to grécko-latinský názov. Čo znamená po slovensky slovo Exodus? *
1 point
2. Celá izraelská pospolitosť šomrala na púšti proti Mojžišovi a Áronovi. Ako sa volala tá púšť? *
1 point
3. V ktorú časť dňa napadala v tábore Izraelitov manna? *
1 point
4. V túto nedeľu po prvom čítaní budeme spievať niektoré verše zo žalmu 78. Kto je autorom tohto žalmu? *
1 point
5. Kam sa podľa svätého Pavla ženie starý človek, ktorého opisuje v druhom čítaní listu Efezanom? *
1 point
6. Židia povedali Ježišovi: „Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.“ Tento text je napísaný v Starom zákone na troch miestach. Dve z nich Ex 16,13 a Ž 78,24 sú súčasťou dnešného prvého čítania, resp. žalmu. Tretia zmienka sa nachádza v knihe Múdrosti v 16. kapitole. Napíš číslo verša, ktorý hovorí o anjelskom chlebe z neba. *
1 point
7. Ježiš hovorí v evanjeliu, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec. Čo znamená meno Mojžiš v slovenčine? (pozri Ex 2,10) *
1 point
8. Aká udalosť sa odohrala bezprostredne pred úryvkom dnešného evanjelia? Je to text, ktorý sa nachádza medzi evanjeliom predchádzajúcej e dnešnej nedele a nie je zaradený do nedeľných liturgických čítaní. *
1 point
9. Aký výraz sa vyskytuje aj v prvom čítaní, aj v žalme a aj v evanjeliu? *
1 point
10. Meno ktorého apoštola sa spomína v evanjeliu? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy