แบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
เพื่อให้การปรับปรุงพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เป็นไปด้วยความรอบคอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
คำอธิบายประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 (หากมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ที่ e-mail : Law.dbd.15@gmail.com)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy