แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
งานบริการคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คำชี้แจง
๑. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬเพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริหารที่มีคุณภาพต่อไป
๒. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy