Înscriere curs - "Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare" -  perioada ianuarie - martie 2023
Durata programului: 50 ore (25 ore formare sincronă și 25 de ore formare asincronă) - 12 credite profesionale transferabile.
Cursul se va desfășura doar în format online.

Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial sunt:
a. Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial, inclusiv învăţământul special;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care să aibă cel puţin definitivarea în învățământ;
c. Personal cu funcţii de îndrumare și control, cadru didactic din învăţământul primar/gimnazial, care a deţinut aceste funcții în ultimii doi ani şcolari: inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate; profesori metodisti ai inspectoratelor şcolare şi/sau ai caselor corpului didactic; membri ai consiliilor consultative pe discipline; cadre didactice responsabile ale comisiilor metodice cu caracter permanent constituite la nivelul unităților de învățământ, respectiv comisia pentru curriculum;

Condiția obligatorie pentru înscriere este să aveți cel puțin definitivat în învățământ.

Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare" în perioada  ianuarie - martie 2023.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Atenție!
NUME şi PRENUME (cu MAJUSCULE, conform CI) *
JUDEȚUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT *
UNITATEA ȘCOLARĂ  CU PERSONALITATE JURIDICĂ *
LOCALITATEA ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
GRAD DIDACTIC (Participare la formare implică cel puțin gradul didactic: definitivat) *
Mediul *
TELEFON *
Personal cu funcţii de îndrumare şi control, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut aceste funcții în ultimii doi ani școlari (2019 - 2020 și/sau 2020 - 2021) într-o unitate de învățământ care școlarizează elevi pe nivelul de învățământ primar și/sau gimnazial: *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministerul Educației - Proiectul CRED. Report Abuse