Z POLYTANU SK CUP CACIT 14.-16.10.2016
Otvorené majstrovstvá SR belgických ovčiakov , dobermanov , rotwajlerov a boxerov

Open Championships belgian shepherd, dobermann, rottweiler and boxer

Kategória - Category *
vybrať jednu možnosť/select one option
Meno a priezvisko - Name surname *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
Ulica - Street *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
PSČ a mesto - ZIP/Town *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
Štát - Country *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
Dátum narodenia - Date of birth *
PSOVOD • HANDLER
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon - Phone *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
e-mail *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
Člen kynologického klubu - Member of the kynology Club *
PSOVOD • HANDLER
Your answer
Konfekčná veľkosť trička - Dress size t-shirt /XS-XXL/ *
PSOVOD • HANDLER
Meno psa - Name of the dog *
PES • DOG
Your answer
Pohlavie - Gender *
PES • DOG
Plemeno - Breed *
PES • DOG (vybrať zo zoznamu - choose from list)
iné plemeno (napíš) - other breed (write)
Your answer
Dátum narodenia - Date of birth *
PES • DOG
MM
/
DD
/
YYYY
Čip alebo tetovanie - Chip vs. Tattoo *
PES • DOG
Your answer
Vykonané skúšky - Working tests *
PES • DOG
Your answer
Plem. kniha č.z. - Registration No *
PES • DOG (napísťe "žiadne" ak je bez PP- write "none" if no pedigree)
Your answer
Otec psa - Father dog
PES • DOG
Your answer
Matka psa - Mother dog
PES • DOG
Your answer
Uzávierka prihlášok - Entry close 7.10.2016
Vaše prihlášky budú akceptované až po zaplatení štartovných poplatkov!
Your entry forms are accepted after payment of start fees !

IBAN: SK 42 5600 0000 0068 5127 2001
SWIFT/BIC CODE: KOMASK2X
Číslo účtu: 6851272001/5600

Do správy pre prijímateľa uveďte - „svoje meno a CACIT“
To report to the recipient please - "his name and CACIT"

Poplatky / Entry fees 20€ za každého psa /any dog

Upozornenie - Attention
Prihlásením na preteky potvrdzujem, že preteku sa zúčastňujem na vlastné nebezpečie a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil-a s podmienkami, povinnosťami a propozíciami preteku. Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku, online systému a súhlasím so zverejnením v rozsahu on-line prehľadov, štartovných a výsledkových listín v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace a s účasťou pretekárov na podujatí. Majiteľ psa zodpovedá za všetky škody na osobách a veciach spôsobené jeho psom. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné zranenie alebo uhynutie psa počas akcie. Pokyny dané rozhodcom, prípadne usporiadateľom, psovod plní dobrovoľne a na vlastné nebezpečie.

By joining I certify that I will participate in the race at my own risk and will follow the instructions of the organizers, I have thoroughly familiarized myself with the terms , responsibilities and rules of the Competition . I agree with my personal data for the purposes of this race, online system and agree to the publication in the range of on- line surveys, Start lists and results under the Law on Personal Data Protection. Organizers assume no liability for damage to property or injuries associated with the involvement of competitors in the event. Dog owners are liable for all damages to persons and objects caused by their dogs. The organizer shall not be liable for any injury or death of a dog during the event. Instructions given by referees or organizers, dog handlers performs voluntarily and at their own risk.

Súhlasím s vyššie uvedeným - I agree with the above. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service