Meld inn ditt initiativ til IofC-aktivitet
Aktiviteter og møter i IofC har alltid utspring i enkeltpersoners initiativ til handling.
Vi ønsker å ha en lav terskel for å igangsette gode initativ som kan skape endring og forvandling til det bedre i familie, blant venner, på jobb, i lokalsamfunn eller i verden.

Har du en idé til en aktivitet du vil gjennomføre, melder du den inn her. Prosessen er som følger:
1) Vær bevisst på hva du vil gjøre og hensikten / målet med det.
2) Få med deg andre personer / venner slik at dere er nok mannskap til å ta ansvar for prosjektet.
Ta gjerne med deg ideen og diskuter det på et møte i IofC regi. Der kan du også finne andre personer som vil være med.
3) Meld inn ditt initiativ på denne siden.
Angi om du trenger ressurser fra IofC i form av å disponere lokaler, kontorfasiliteter eller økonomiskk hjelp.
4) Styret i IofC vil ta stilling til hvilke ressurser vi kan bidra med og gi tilbakemelding om initiativet får status som offisielt IofC-iniativ.

Lykke til.
Initiativ-navn *
Fritt valgt navn for å identifisere prosjektet.
Målsetting *
Hva vil du oppnå med dette initiativet og hvordan understøtter det IofC Norges satsingsområder? (Ref http://no.iofc.org/meld-inn-et-initiativ)
Navn på ansvarlig(e) og telefonnummer *
Ansvarlig kontaktperson
E-post til ansvarlig(e) (evnt. adresse om du ikke har E-post) *
Ytterligere beskrivelse av initiativet, gjennomføring og hvem gjør hva.
Behov for ressurser
Trenger du bidrag fra IofC i form av møtelokaler, kontorfasiliteter eller økomoni? (De økonomiske ressursene er begrenset da økonomien er basert på gaver fra enkelpersoner.)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Initiatives of Change Norge.