Sol·licitud d'activitats de formació en centre. Curs 20/21
Abans d'omplir aquest qüestionari us recomanem tenir preparades totes les respostes.
Aquest qüestionari haurà de comptar amb el vistiplau de la direcció.
Dades del centre educatiu
Nom del centre *
Persona de contacte *
Activitat formativa
Títol activitat formativa *
Aquesta petició de formació es pot considerar continuïtat d'una activitat anterior? *
Descripció de l'activitat *
Indiqueu si es tracta d'una activitat de nova creació o si és la una activitat de continuació
Objectius de l'activitat (mínim 3 objectius) *
Canvis que voleu aconseguir amb la formació
Contingut de l'activitat *
Organització de l'activitat formativa
Persones a qui va adreçada la formació *
Nombre de sessions *
Data inici *
És molt important que comuniqueu les dates reals de la formació per tal de fer el seguiment des del CRP
MM
/
DD
/
YYYY
Data final *
MM
/
DD
/
YYYY
Horari de la formació *
Proposta o perfil de la persona formadora *
Modalitat formativa *
Proposta d'hores presencials *
Proposta d'hores no presencials (tasques individuals i grupals) *
Vist i plau de l'inspector/a *
Avaluació de l'activitat formativa
Descriure les activitats que es realitzaran i s'avaluaran dins del marc de la formació *
Com es farà el seguiment i avaluació de la transferència de la formació per part de l'equip directiu? *
Com garantireu la continuïtat i permanència de les modificacions que fareu a partir de la formació? *
Perfil professional
En cas que considereu que la vostra proposta de formació s'ajusta a la normativa del departament d'Educació indiqueu-nos el perfil (o perfils) que voldríeu.
Nosaltres iniciarem el tràmit, tot i que la decisió final correspon al Departament d'Educació.
Us recomanem que consulteu la normativa en aquest aspecte:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/perfils-professionals/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf

OBSERVACIONS
Feu constar el que considereu oportú, algun aclariment, aspecte a tenir en compte...
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse