Hälsoenkät löwchen 2020
Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten! Det kan tyckas vara många frågor men du behöver inte svara på alla. Det finns tydliga anvisningar i enkäten om var du kan scrolla förbi.
Lycka till!
1. BASFAKTA
Kön *
*
Födelseår *
Lever hunden idag? *
Om nej, av vilken orsak och hur gammal blev den?
Your answer
2, BETT OCH TÄNDER *
a) Om något bettfel, vilken typ av fel?
Ev kommentar om bettet:
Your answer
b) Tandförluster?
Saknas några Incisiver (framtänder)?
Hur många incisiver saknas?
Your answer
Saknas några premolarer (främre kindtänder)?
Hur många premolarer saknas?
Your answer
Saknas några molarer (bakre kindtänder)?
Hur många molarer saknas?
Your answer
3. ÖGON
a) Har hunden någon gång haft problem med ögonen? *
Vilka problem/ev. behandling?
Your answer
b) Har hunden ögonlysts? *
Vid vilka åldrar?
Your answer
Resultat?
Om anmärkning, i så fall vad?
Annan anmärkning, nämligen:
Your answer
Vid vilken ålder ögonlystes hunden med anmärkning?
Your answer
4. HUDPROBLEM *
Vilken typ av hudproblem?
Your answer
Ev behandling?
Your answer
Är hunden frisk nu?
Behöver den fortfarande behandling?
5. ALLERGI *
Vilken typ av allergi?
Your answer
Är allergin diagnostiserad med prover av veterinär?
6. MAGPROBLEM *
Symptom/behandling?
Your answer
Ev. diagnos?
Your answer
7. CANCER/TUMÖRER? *
Vilken typ av cancer/tumörer?
I så fall vad?
Your answer
Ålder vid diagnos?
Your answer
Behandling?
Your answer
8. HJÄRTPROBLEM? *
Ange om möjligt diagnos/behandling:
Your answer
Vid vilken ålder märktes problemen?
Your answer
9. EPILEPSI? *
Vid vilken ålder kom det första EP-anfallet?
Your answer
Vilken typ av epilepsi/behandling?
Your answer
10. ÖRON OCH HÖRSEL
a) Dövhet? *
Vid vilken ålder?
Your answer
b) Andra problem med öron? *
Vad och behandling?
Your answer
11. RYGGPROBLEM? *
Vilen typ av problem?
Your answer
Vid vilken ålder märktes problemen?
Your answer
12. OSTEOKONDROS? *
Vid vilken ålder märktes problemen?
Your answer
13. PATELLA LUXATION? *
Ev grad?
Your answer
Vid vilken ålder märktes problemen/testades hunden?
Your answer
Är hunden opererad för patella luxation?
14. HÖFTLEDSFEL? *
Ev grad?
Your answer
Vid vilken ålder märktes problemen/röntgades hunden?
Your answer
15. MENTALITET
a) Hur vill du beskriva din hunds mentalitet? *
Required
Annan beskrivning:
Your answer
b) Är hunden mentalbeskriven (MH eller BPH)? *
c) Hur skulle du vilja beskriva din hunds mentalitet när det gäller att passa som sällskapshund med normal aktiveringsnivå? *
ENDAST HANAR
Fråga 16-18 besvaras endast för hanar. Tikar går direkt till fråga 19.
16. ÄR HANEN KASTRERAD?
Orsak till kastration?
Your answer
17. TESTIKELSTATUS
För kastrerade hanar avses testikelstatus innan kastration.
Om hanen inte använts i avel - gå direkt till fråga 23
18. FERTILITET HANE
Har hanen parat tik som inte blivit dräktig?
Orsak, skriv "Vet ej" om den ej är känd:
Your answer
Om hanen även parat med levande valpar, var det före eller efter att en parad tik gick tom?
Om efter, krävdes behandling och i så fall vad?
Your answer
ENDAST TIKAR
Fråga 19-22 besvaras endast för tikar. Hanar går direkt till fråga 23
19. LIVMODERINFLAMMATION?
Om ja, är tiken:
20. ÄR TIKEN KASTRERAD/STERILISERAD AV ANNAN ANLEDNING ÄN LIVMODERINFLAMMATION?
Av vilken anledning?
Your answer
Om tiken inte använts i avel - gå direkt till fråga 23
21. FERTILITET
Har tiken gått tom efter parning?
Antal gånger?
Your answer
Orsak, skriv "Vet ej" om den ej är känd:
Your answer
Om tiken gått tom men blivit dräktig på ett annat löp, var hon dräktig före eller efter hon gick tom?
Om efter, krävdes behandling och i så fall vad?
Your answer
22. VALPNING
a) Har tiken haft valpar?
Antal kullar:
Your answer
Kejsarsnitt?
Antal gånger:
Your answer
Orsak?
Your answer
c) Dåligt värkarbete som krävt annan hjälp än snitt?
Vilken hjälp?
Your answer
d) Dödfödda valpar?
Antal valpar:
Your answer
I flera kullar på samma tik?
I antal kullar?
Your answer
Orsak till dödfödda valpar, skriv "Vet ej" om den ej är känd
Your answer
e) Valpar som dött innan 8 veckor?
Antal valpar:
Your answer
Orsak till valpdöd, skriv "Vej ej" om den ej är känd
Your answer
23. ÖVRIGT, SAMTLIGA
Övrigt du anser viktigt att nämna gällande din hunds hälsotillstånd som inte täckts av frågorna i enkäten:
Your answer
Nu är enkäten klar att skicka in. Tack för din medverkan!
För dig som har flera hundar: När du skickat in får du frågan om du vill fylla i fler enkäter. Klicka på länken så kommer en ny tom enkät upp.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy