Campus de Nadal
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nome e apelidos *
Data de nacemento *
MM
/
DD
/
YYYY
Teléfono de contacto *
Dirección *
Correo electrónico *
Alerxias ou enfermidades
Talla *
Posición *
Prezo por semana *
Pago
Conta para facer o pago:

ES31-2080-0300-8730-4558-2273 (ABANCA)
Documentos
Deberá enviar o xustificante de pago máis o Dni escaneado do participante ao seguinte email:

sdcompostela@sdcompostela.com
De acordo co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os datos facilitados por vostede no formulario de inscrición á 6ª Edición do Campus de Verán, incorporaranse ás Actividades de Tratamento titularidade de SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA, e da FUNDACIÓN SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA con CIF número G 70.000.385, e G 70.585.625, respectivamente, e domicilio social en Estadio Verónica Boquete de San Lázaro, porta 15, 1º, 15.703, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do tratamento é a correcta xestión para a participación no devandito campamento.Atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, vostede autoriza a facer uso das imaxes ou gravacións onde apareza o seu fillo/a; tutelado/a, xa sexan individuais ou en grupo realizadas das actividades do campus; podendo, estas, ser publicadas na páxina web, redes sociais, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións que realicen as entidades anteriormente mencionadas.Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á dirección arriba indicada, ou ao correo electrónico sdcompostela@sdcompostela.comLin e acepto as cláusulas aquí reflectidas, así como a Política de Privacidade da SD COMPOSTELA e a súa FUNDACIÓN accesibles na web www.sdcompostela.com *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy