KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ - szkolenie. Łańcut, 18-19 czerwca
Zapraszamy serdecznie na dwudniowe szkolenie organizowane w Łańcucie przez Biuro Programu Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej". Pierwszy dzień warsztatowy będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Drugi dzień przeznaczymy na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenie przez uczestniczki i uczestników szkolenia wstępnych opisów własnych projektów.

W trakcie szkolenia uczestniczki i uczestnicy:
• poznają definicje i rodzaje partnerstwa,
• otrzymają pakiet inspiracji i dobrych praktyk,
• zaprojektują swoje partnerskie działania animacyjne.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Miejsce: Muzeum Zamek w Łańcucie – Kasyno Urzędnicze
Adres: ul. Kościuszki 2 (wejście od ul. Zamkowej), 37-100 Łańcut
Data: 18-19 czerwca 2019 roku
Godziny: 9:30 - 16:30

Prowadzenie: Karol Wittels

Miejsce organizacji szkolenia jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestniczkom i uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży oraz noclegu.

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem mogą wziąć udział w jednym lub w obu dniach szkolenia.

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 20 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Rekomendujemy, aby na szkolenie zgłaszały się maksymalnie dwie osoby reprezentujące daną organizację, instytucję itd.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 czerwca 2019 roku.

Informacje o udziale w szkoleniu otrzymają Państwo najpóźniej 17 czerwca 2019 roku.
Email *
Zgłaszam chęć udziału w 1. dniu szkolenia - 18.06.2019 (wtorek). *
Doświadczenie partnerstwa: praca w grupach, wspólne omówienie doświadczeń. Czym jest partnerstwo: definicje, typy partnerstw, przykłady. Czym jest partnerstwo: praca w grupach, analiza zasobów i potrzeb, plan współpracy partnerskiej. Prezentacja pomysłów: omówienie efektów pracy grupowej - założenia i wybrane narzędzia, potencjał i zagrożenia współpracy.
Zgłaszam chęć udziału w 2. dniu szkolenia - 19.06.2019 (środa). *
Czym jest animacja: prezentacja filmu, wspólne omówienie i stworzenie definicji działania animacyjnego. Wprowadzenie do Teorii Interpretacji Dziedzictwa Tildena: praca z przeszłością w oparciu o teorię interpretacji dziedzictwa Tildena, definicja dziedzictwa. Analiza projektów: wybranie i przedstawienie projektów, które spełniają założenia teorii Tildena; wspólne stworzenie katalogu inspiracji. Planowanie działań: przedstawienie narzędzi do opisu projektu, praca grupowa z wykorzystaniem kart pracy, wspólne omówienie efektów pracy, dobre praktyki.
Imię *
Nazwisko *
Telefon kontaktowy *
Nazwa reprezentowanego podmiotu (instytucja, organizacja pozarządowa itp.) *
Jeżeli nie reprezentują Państwo żadnego podmiotu, prosimy wpisać "freelancer".
Nazwa miejscowości, w której prowadzona jest działalność *
Stanowisko pracy/funkcja *
Freelancerki/freelancerów prosimy o krótkie opisanie zakresu prowadzonych działań.
Czy brała Pani/brał Pan udział w Programie Dotacyjnym Niepodległa? *
Czy Pani/Pana projekt otrzymał dofinansowanie? *
W przypadku braku udziału w Programie prosimy zaznaczyć odpowedź "nie dotyczy".
Adres www projektu, który otrzymał dofinansowanie
W przypadku braku wcześniejszego udziału w Programie prosimy wpisać "nie dotyczy".
Z jakimi partnerami współpracuje Pani/Pan lokalnie? *
Jakie formy projektów historycznych, upamiętniających Pani/Pan zna, wykorzystuje w swoich działaniach? *
Czego się Pani/Pan spodziewa po udziale w szkoleniu? Czego chciałaby Pani/chciałby Pan się dowiedzieć, nauczyć? *
Projekt z obszaru animacji kultury, który Pani/Pana zdaniem wyróżnia się na tle innych *
Prosimy o podanie nazwy i/lub linku do projektu z zakresu animacji kultury, który uważa Pani/Pan za inspirujący/dobrą praktykę etc.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Programu Niepodległa z siedzibą w Warszawie (00-054) Warszawa, ul. Jasna 24 dla celów związanych z realizacją szkolenia. Dane te są przetwarzane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy