CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A INTERESELOR DE FORMARE 2017

Casa Corpului Didactic București realizează anual un studiu privind impactul programelor cuprinse în oferta de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, precum și identificarea intereselor de formare ale personalului didactic.
Vă rugăm să completați acest chestionar pentru a ne oferi o imagine cât mai clară asupra preferințelor dv., în ceea ce privește tematica și modalitatea de organizare a programelor de formare continuă.

Completarea acestui chestionar durează aproximativ 10 minute. Răspunsurile dumneavoastră vor fi utilizate numai în scopul cercetării.


Vă mulțumim!

    Feedback privind cursurile derulate prin CCD Bucureşti

    This is a required question
    This is a required question