แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ Big Dataกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ Big Data
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy