Интермед Эмнэлгийн үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийн судалгаа

Таны өгсөн судалгаа бидэнд үйл ажиллагаагаа сайжруулахад туслах болно.
Манай судалгаанд оролцсон танд баярлалаа.

  Captionless Image
  This is a required question
  Алдаатай хаяг байна
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question