Registračný Formulár (prihláška) ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2019
Prehlásenie (súhlas) účastníka:

V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

Občianskemu združeniu:

Športový klub HORAL – ALTO Slovakia, Mierová 84, 059 21 SVIT, IČO: 377 957 41 (Prevádzkovateľ)

Účely spracovania:

1. Za účelom účasti v súťaži v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, klub, fotografia, výhra. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže.

2. Za účelom informovania o novinkách, zmenách a výsledkov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, klub. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 10 rokov od ich získania.

3. Taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z pretekov

4. Zároveň súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov iným prevádzkovateľom (sprostredkovateľom):

František Teplický – STAVBY A OBCHOD IČO: 33090351, (registračný systém)
VOS-TPK s.r.o. IČO: 47632895, (časomiera)
FaxCopy a.s. IČO: 35 729 040, (foto servis)

na ďalšie spracúvanie za účelom registrácie pretekárov, merania času pretekov, vyhodnotenia pretekov, zverejnenie výsledkov z pretekov a vyhotovenie fotodokumentácie z pretekov.

Tento súhlas je daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao@sao-tatry.sk).

Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od "foto partnera" podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia.

5. Súhlasím aj so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov u vyhlasovateľa seriálu "Škoda Bike Open Tour " - OZ Maratón, IČO: 36075612, TROPHY AGENCY s r.o. IČO:46 011421 A to za účelom marketingu. Oprávňujem vyhlasovateľa na posielanie informačných e-maily o novinkách seriálu, ako aj jednotlivých maratónov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odoslaním registračného formulára (prihlášky) potvrdzujem, že pretekov sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov. Dôkladne som sa oboznámil(-a) s podmienkami pretekov,

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.

Súhlasím a dôkladne som sa oboznámil s podmienkami pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 10 rokov a podľa § 28 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne alebo e-mailom (horal@horal.sk) odvolať.

1. Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného znenia! *
Required
2. Súhlasím so zasielaním občasných (max 4x ročne) informačných e-mailov od prevádzkovateľa! *
3. Súhlasím so zverejňovaním mojich osobných údajov v štartových listinách a výsledkoch z pretekov! *
4. Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov iným prevádzkovateľom (registračný servis, časomiera, fotoservis) *
5. Súhlasím aj so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov u vyhlasovateľa seriálu "Škoda Bike Open Tour" *
Meno / Name *
Your answer
Priezvisko / Surname *
Your answer
Mesto / Town *
Your answer
Adresa / Adress *
Your answer
PSČ / ZIP *
Your answer
Štát / Country *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefón / Phone number (+xxx yyy yyy yyy) *
Your answer
Pohlavie / SEX *
Dátum narodenia / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Klub
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service