Mae Khanin Trail 2021
แม่ขนิลเทรล 2021


➡แม่น้ำร้อยสาย ในตำนาน ปี 2
➡หุบเขา ชาวบ้าน ช้าง ลำธาร และเป้น้ำ
➡วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

➡ระยะ 11 km ความชันสะสม 500 m ราคา 890 บาท
👉เสื้อแข่ง+ผ้าพันคอ Finisher ปักด้วยมือ จากชุมชนบ้านม้ง +เหรียญรางวัล

➡ระยะ 26 km ความชันสะสม 1,100 m ราคา 1,490 บาท
👉เสื้อแข่ง+ผ้าพันคอ Finisher ปักด้วยมือ จากชุมชนบ้านม้ง+เหรียญรางวัล

➡ระยะ 47 km ความชันสะสม 2,000 m ราคา 1,990 บาท
👉เสื้อแข่ง+ผ้าพันคอ Finisher + เหรียญรางวัล


👉เวลาปล่อยตัว และเวลา Cut-off

👉11 km ปล่อยตัว 06.45 น. Cut-off 4 ชม.

👉26 km ปล่อยตัว 06.30 น. Cut-off 8 ชม.

👉47 km ปล่อยตัว 06.00 น. Cut-off 15 ชม.

➡คุณจะเข้าถึง นิยาม ของคำว่า เทรล

➡รับสมัคร จำนวนจำกัด Limited Edition 500 คน

➡แบ่งการแข่งขัน เป็น 3 ประเภท

👉ประเภท 11 km
ช-ญ ลำดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยรางวัล
แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

👉ประเภท 26 km
ช-ญ ลำดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยรางวัล
แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

👉ประเภท 47 km
ช-ญ ลำดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยรางวัล
แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

#แล้วมากระจายรายได้สู่ชุมชนกันครับเพื่อนๆ

#งานวิ่งที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนเกษตรกร สนับสนุนชาวบ้าน และนำรายได้บางส่วนให้วัดภายในชุมชน

***หุบเขา ชาวบ้าน ช้าง ลำธาร และเป้น้ำ******
โดยการแข่งขันจะยึดตามกติกาดังนี้
1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขัน มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครได้

3. ผู้เข้าแข่งขันจะปฏิบัติตามกฎ กติกาทุกข้อ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บแก่ตัวผู้เข้าแข่งขัน ทั้งก่อน และระหว่างแข่งขัน

4. ผู้เข้าแข่งขันยินดีแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนืองจาก เหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม

5. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

6. ผู้ชนะการแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 นาทีหลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวฯ หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้มารายงานตัว หากละเลยหรือเพิกเฉย ถือว่าเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด หากมีการประท้วงจะต้องวางเงิน 1,000 บาทหากประท้วงไม่สำเร็จจะไม่คืนเงินให้ (ผู้มีสิทธิ์ประท้วงได้ จะต้องเป็นนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy