Život s HIV

Vážená paní, vážený pane,
jmenuji se Jitka Skálová a jsem studentkou 1. ročníku doktorského programu Etnologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V současné době pro potřeby disertační práce provádím kvalitativní výzkum na téma Subjektivní prožívání HIV/AIDS v České republice. Cílem práce je zprostředkovat náhled do prožívání nemoci HIV a poukázat na obtížnou situaci HIV/AIDS nemocných jedinců. Pokud se rozhodnete zúčastnit se tohoto výzkumu, významně tím přispějete ke zviditelnění a snad i potenciálnímu řešení nelehké situace HIV pozitivních lidí.
Chtěla bych Vás touto cestou požádat o spolupráci na tomto výzkumu, a to formou vyplnění dotazníku, který se zaměřuje zejména na zkušenosti s životem s HIV pozitivitou. Dotazník je zcela anonymní, a je navržen tak, aby nebylo žádným způsobem možné spojit uvedené odpovědi s konkrétními osobami. Jeho vyplnění Vám zabere přibližně 25 - 30 minut. Pokud byste zároveň měli zájem na výzkumu dále spolupracovat, a to v podobě osobních rozhovorů, které tvoří stěžejní část výzkumu, ozvěte se mi, prosím, na emailovou adresu: ji.skalova@seznam.cz. Zajištění anonymity jednotlivých účastníků považuji za naprostou samozřejmost a výsledky šetření poslouží pouze pro účely zmiňované disertační práce. V případě Vašeho zájmu jsem také připravena Vám poskytnout výsledný text práce.
Předem děkuji za spolupráci.
Mgr. Jitka Skálová
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Velmi Vám děkuji za čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku zaměřující se zejména na zkušenosti s životem s HIV. Jak jsem již zmiňovala v úvodu, velmi bych ocenila, pokud byste měl/a zájem na výzkumu dále spolupracovat. Sběr dat pomocí osobních rozhovorů představují stěžejní část práce, která si klade za cíl zprostředkovat náhled do prožívání nemoci HIV a poukázat na obtížnou situaci HIV/AIDS nemocných jedinců. Pokud byste byl/a ochoten/ochotna osobní rozhovor v délce přibližně 1 hodinu absolvovat, ozvěte se mi prosím na emailovou adresu: ji.skalova@seznam.cz. Rozhovor proběhne na místě a v čase, která si sama/sám určíte. Zajištění anonymity jednotlivých osob považuji za naprostou samozřejmost a výsledky šetření poslouží pouze pro účely zmiňované disertační práce. Ta Vám bude též v případě zájmu poskytnuta.