NOVA ISKRA objavljuje konkurs za poziciju menadžera sektora za međunarodne projekte i saradnju
Nova Iskra, u skladu sa uvećanim intenzitetom aktivnosti na međunarodnom planu, nastavlja da proširuje svoj tim!

U potrazi smo za iskusnim, svestranim i sposobnim projektnim menadžerom, koji ima kapacitet da u okviru Nove Iskre vodi celokupni sektor koji je posvećen međunarodnoj saradnji, evropskim projektima i partnerstvima, kao i fandrejzingu neprofitnih projekata.

U okviru ovog polja delovanja Nove Iskre, u toku je veći broj projekata koji se realizuju u partnerstvu sa organizacijama iz Švedske, Turske, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Portugala, Belgije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i drugih zemalja, dok je nekoliko projekata u fazi pripreme i daljeg razvoja. Pored toga, Nova Iskra planira razradu još nekoliko mrežnih projekata, kao i zauzimanje pozicije projektnog lidera u nekim od narednih ciklusa programa Kreativna Evropa.

Među zapaženim projektima koje je Nova Iskra realizovala ili inicirala su i European Creative Hubs Network, Designer in Residence, Folkk, Smart Living Challenge, Excite2.0, Digital Cities ili Zajedničko.org. Većina njih realizuje se kroz partnerstva sa inostranim kulturnim centrima i organizacijama, ali i uz podršku evropskih i međunarodnih fondova kao što su Kreativna Evropa, Erasmus+ i Erasmus for Young Entrepreneurs, kao i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili Razvojne agencije Srbije.

Ukoliko imaš najmanje tri godine radnog iskustva u sličnom okruženju i liderske kvalitete, želiš da dalje razvijaš svoje veštine razvoja projekata i međunarodnog fundraisinga kroz rad sa istaknutim partnerima iz čitave Evrope i šire, radeći u dinamičnom okruženju i visoko-profesionalnom timu - prijavi se!

Ovom prilikom objavljujemo konkurs za poziciju menadžera sektora međunarodne saradnje i fundraisinga (puno radno vreme).

OPIS AKTIVNOSTI I OBAVEZA

- 40 sati nedeljno (puno radno vreme) u kancelarijama Nove Iskre
- poštovanje dogovorenih obaveza i odgovorno praćenje utrošenog vremena
- zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa saradnicima u sektoru, menadžerima drugih sektora NI, kao i sa generalnim menadžerom NI
- operativna saradnja sa ostalim sektorima NI - marketing, finansije, program...
- samostalnost u radu - menadžment većih projekata, uključujući celokupni projektni ciklus od raspisivanja projektne aplikacije, preko implementacije do izveštavanja
- programsko promišljanje i priprema projekata i projektnih aktivnosti
- kontinuirana komunikacija sa projektnim partnerima, učesnicima, kandidatima...
- izrada mesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih planova
- agilno vođenje sve dokumentacije i internih komunikacija
- planiranje strateškog razvoja sektora
- održavanje svih postojećih, i razvijanje i ugovaranje novih partnerstava
- učešće na partnerskim sastancima (u zemlji i inostranstvu), vođenje zapisnika
- priprema aplikacija za su-finansiranje evropskih projekata na nacionalnom nivou, kao i fandrejzing podrška za druge sektore NI
- priprema materijala za objave za medije i društvene mreže
- ažurno vođenje celokupne projektne dokumentacije (pre svega finansijske), i pedantna izrada projektnih izveštaja (narativnih i finansijskih)
- priprema, programiranje i koordinacija događaja i programa koji su sastavni deo projektnih aktivnosti
- praćenje potencijalnih izvora finansiranja za projekte koji su u pripremi, ili u toku
- zastupanje NI u mrežnim organizacijama i asocijacijama, predstavljanje i prezentovanje na konferencijama
- razvijanje odnosa sa civilnim i državnim sektorom, kao i drugim relevantnim stakeholderima


TRAŽIMO KANDIDATA/KANDIDATKINJU KOJI/A:

- ima najmanje tri godine radnog iskustva u domenu fandrejzinga, projektnog menadžmenta, administracije i koordinacije međunarodnih projekata
- ima konkretno iskustvo na poziciji menadžera barem jednog projekta iz nekog od navedenih programa: Kreativna Evropa, Erasmus, Kultura 2007-13, Horizon2020
- poznavanje okvira i pravila drugih programa u kojima eventualno nema direktnog iskustva
- ima razvijene veštine pisane i usmene komunikacije
- ima razvijene veštine pisanja projektnih tekstova
- ima iskustvo u budžetiranju projekata
- ima razvijene prezentacione i pregovaračke veštine
- ima iskustvo u izvršnoj produkciji
- odlično barata pisanom (poslovnom) korespodencijom
- napredno se koristi engleskim jezikom, govornim i pisanim
- odlično poznaje korišćenje programskog paketa MS Office
- ima razvijeno analitičko i kreativno razmišljanje, kao i sposobnost strateškog promišljanja
- odlično planira, dobro delegira
- poštuje dogovorene rokove
- poznaje finansijsku i pravnu administraciju vezanu za ovaj tip posla
- ima ažuran i agilan pristup dokumentaciji i administraciji
- voli da radi u timu, kroz redovnu i jasnu komunikaciju
- dobro poznaje srpske, regionalne i evropske "scene" iz domena umetnosti, kreativnosti i preduzetništva
- ima lične afinitete za domene kreativnosti, dizajna, kulture, umetnosti, preduzetništva, digitalnog okruženja...

PREDNOSTI

- više od tri godine radnog iskustva u domenu fandrejzinga, projektnog menadžmenta, administracije i koordinacije međunarodnih projekata
- konkretno iskustvo u radu na evropskim projektima iz više od jednog programa EU finansirnja (Kreativna Evropa - Kultura ili Kreativna Evropa - Media, kao i Horzion2020, IPA, Erasmus ili drugi)
- iskustvo kustoskog rada i/ili iskustvo rada u domenu kreativne direkcije
- dublje poznavanje domaće i regionalne kreativne i kulturne scene, sa akcentom na dizajnu i digitalnim umetnostima
- veštine kreativnog i/ili kritičkog pisanja
- napredno korišćenje programa Excel
- iskustvo u korišćenju drugih softverskih i hardverskih alatki relevantnih za ovaj tip posla (Trello, Slack itd.)
- sertifikat poznavanja engleskog jezika, ili aktivno korišćenje više od jednog stranog jezika
- lična motivacija i zainteresovanost za dugoročni rad na ovakvom tipu projekata, kao i u Novoj Iskri kao organizaciji

ŠTA NUDIMO?

- Stalan radni odnos
- Redovna, adekvatna primanja
okruženje i povezivanje sa širom kreativnom zajednicom
- Rad u prijatnom i atraktivnom ambijentu, kao i neformalnoj atmosferi
- Ozbiljan timski rad
- Saradnju sa otvorenim, motivisanim i profesionalnim kolegama
- Rad u dva najreprezentativnija coworking prostora u Beogradu - Nova Iskra Workspace Savamala i Zemun, uz korišćenje svih kancelarijskih resursa
- Nova praktična znanja, obuke i mentorstvo i podršku profesionalnom usavršavanju
- Pristup mreži Nove Iskre i direktnu komunikaciju sa ekspertima sa kojima Nova Iskra sarađuje
- Rad na kreativnim i društveno-angažovanim projektima, kao i onima sa međunarodnim značajem i inovativnom komponentom
- Direktno učešće u praćenju i kreiranju regionalnih i evropskih trendova po pitanju kulturnih politika, kreativnosti, budućnosti rada i srodnih tema
- Učešće u radionicama, predavanjima, kursevima i treninzima koje organizuje Nova Iskra

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani kandidati moraju popuniti formular, kao i poslati svoj CV, motivaciono pismo (oko 500 reči) i jednu preporuku (sva tri dokumenta u PDF formatu) na adresu relja@novaiskra.com sa naslovom "Prijava na konkurs ".

Rok za slanje prijava je nedelja, 02. decembar u ponoć. Nepotpune prijave (bez poslatog CV-a, motivacionog pisma i preporuke) neće ući u razmatranje. Kandidati koji prođu u uži izbor biće pozvani na intervju između 5. i 12. decembra.
LIČNI PODACI
Ime *
Prezime *
Godina rođenja *
E-mail *
Mobilni telefon *
Profil(i) na društvenim mrežama (Twitter, instagram, ...)
OBRAZOVANJE
Srednja škola: *
Fakultet(i): *
Diploma: *
Ako je odgovor da, upištite koje zvanje imate i ko je izdao diplomu:
Dodatno obrazovanje (kursevi, specijalizacije i slično):
VEŠTINE, INTERESOVANJA, REFERENCE
Označite veštine u kojima ste imali neko iskustvo (moguće je više odgovora, a ukoliko ne obeležite ni jedan, to neće negativno uticati na ocenjivanje vaše prijave u prvom krugu selekcije):
Navedite tri svoje veštine koje bi posebno istakli: *
Navedite 3-5 svojih ličnih interesovanja: *
Kojim stranim jezikom/jezicima se koristite? *
Ocenite svoje iskustvo u projektnom menadžmentu ili koordinaciji: 1 - 10 *
Nemam nikakvo iskustvo
Samostalno sam vodio/la veći broj projekata
Da li ste do sada bili angažovani od strane drugih organizacija? *
Ako je odgovor da, molimo navedite kojih:
Navedite jednu osobu (sa kontakt e-mailom i telefonom) koja bi vas preporučila za ovu poziciju, i navedite u kojoj organizaciji radi: *
Da li imate iskustva u fundraisingu? *
Ako je odgovor da, navedite za koje fondove ste pripremali ili administrirali projektne aplikacije:
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nova Iskra. Report Abuse