Заявка за участие в семинар „Практически аспекти на внедряването на електронни форми на дистанционно обучение”

Настоящата форма има за цел регистрация на участниците в национален семинар „Практически аспекти на внедряването на електронни форми на дистанционно обучение”, който се организира в рамките на проект
"Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика", Договор № BG051PO001-4.3.04-0018 по ОП РЧР към ЕСФ

Семинарът ще се проведе във Велинград в периода 17-19 октомври 2014 година.

Разходите нощувки (двойно настаняване), организиран транспорт и изхранване по време на семинара за участниците се покриват по проекта.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question