Cigánd jövőképe 2014-2020

Kedves Cigándiak!
Kedves Érdeklődők!

Sokak számára nem biztos, hogy ismert, de a legalsóbb (települési) szinteken is elkezdődött a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakra vonatkozó tervezési munka.

Az Európai Unióban a pályázati támogatások felhasználása jelenleg hét éves időszakokhoz kötődik.

Ez mindig előre meghatározott és megtervezett módon történik.

Az elmúlt hét esztendő nagyon sok tapasztalattal vértezte fel a magyarországi pályázókat, így a cigándi önkormányzatot is.

Hátrányos helyzetű térségünk forráslehívása, a lezajlott fejlesztések, a pályázati pénzek felhasználása, és a források eloszlása is nagyon vegyes képet mutat.

Azt szeretnénk, ha az elkövetkezendő időszakban nagyon hatékony lenne a forráslehívás, ehhez viszont szükség van az Önök aktivitására, ötleteire.

Az előzetes igényfelmérés hatékonyan segíti a településfejlesztési munkát, azt, hogy a tényleges lakossági igények is megjelenjenek fejlesztéseinkben.

Ennek egyik lépése, hogy egy online adatlap segítségével összegyűjtjük a települési fejlesztési irányokat, igényeket, elképzeléseket, amelyek alapot jelenthetnek a következő hét év fejlesztési irányainak a kijelölésében.

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárul fejlesztéseink megalapozásához!

Válaszaikat 2013. november 27-ig (szerda) várjuk!


Köszönettel:

Cigánd Város Önkormányzata

  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Lakosságszám csökkenése
  Lakosság elöregedése
  Magas munkanélküliség
  Alacsony vállalkozói sűrűség
  A térség megközelíthetősége, utak állapota
  Tömegközlekedés helyzete
  Lakossági szolgáltatások mennyisége és minősége
  Jövedelmi viszonyok
  Közbiztonság helyzete
  Közműellátottság színvonala
  Turisztikai kínálat színvonala
  Társadalmi önszerveződés, civil szervezetek helyzete
  Környezetünk állapota
  Please enter one response per row
  Gazdaságfejlesztés, vállalkozások segítése
  Munkahelyteremtést ösztönző programok, beruházások
  Turizmus
  Önkormányzati közintézmények fejlesztése
  Városképjavító fejlesztések
  Közlekedés színvonalának javítása
  Szociális programok
  Civil, közösségi élet élénkítése
  Kulturális élet, települési programok
  Egyházak segítése
  Szociális szolgáltatások bővítése, fejlesztése
  Közbiztonságot fokozó intézkedések, fejlesztések
  Hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása
  Környezet- és természetvédelem, környezeti minőség javítása
  Határon átnyúló együttműködések
  Egészségügyi szolgáltatások bővítése, minőségének javítása
  Please enter one response per row
  This is a required question