Søknadsskjema - Velferdsmidler fra Studentparlamentet
Navn på organisasjon/lag som søker *
Navn på kontaktperson/den som sender inn søknaden *
Verv til kontaktperson *
Telefon til kontaktperson *
E-post til kontaktperson *
E-post til organisasjonen (dersom dere har)
Organisasjonens kontonummer *
Medlemstall *
Medlemskontingent *
Hvor mye er medlemskontingenten på per år for medlemene?
Fortell kort om din organisasjon/lag *
Søknadstekst: Hvor mye søker dere i velferdsmidler, og hva skal de brukes til? *
Sett opp tiltak og sum dere søker støtte til i prioritert rekkefølge. Max søknadssum er kr 5 000. Beskriv hensikten med midlene og hvordan dere vil bruke dem. Hvorfor skal akkurat dere lag/organisasjon få støtte>?
Last opp oversikt over siste års regnskap *
Om dette ikke er å oppdrive, må dere vise til inntekter og utgifter per dags dato i inneværende år.
Required
Last opp budsjett for inneværende år *
Om dette ikke er å oppdrive, må dere vise et detaljert budsjett over hvordan dere vil bruke midlene fra STiV.
Required
Last opp kontoutskrift med nåværende beholdning på konto *
Required
NB: viktig info om regelverk for å motta velferdsmidler fra Parlamentet *
Kviteringer/faktura må bringes til stiv@hivolda.no senest to måneder etter at det dere søker midler om er avsluttet. Leveres dette etter fristen får dere ikke søke velferdsmidler i kommende semester. Går det tre måneder vil dere også få krav om å tilbakebetale midlene til Parlamentet. Om tiltaket dere søker om midler til blir endret eller avlyst, kan dere søke om omdisponering av midlene.
Required
Takk for innsendt søknad! Dere hører fra oss innen ca to uker.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service