Înscriere Ultra Brevet 1400 km (România) / Registration Ultra Brevet 1440 km
Formularul de înscriere pentru a participa la primul ultra brevet de anduranță din România, Drumul Dunării Randonneur, în lungime de 1400 km, organizat de către Randonneurs Romania si Adevărații VeloPrieteni România, în perioada 10-15 august 2018. / Registration form to participate at BRM1400, Danube Road Randonneur, organized in Romania, by Randonneurs Romania and Adevărații VeloPrieteni România, on 10-15 August 2018.
Medalia de BRM1200+ / The BRM1200+ medal
Acord privind înscrierea la BRM1400 *
Pentru ultra brevetul BRM1400, înscrierea presupune acceptul de a plăti integral până la data de 20 iulie 2018 taxa de participare (550 de lei / 120 de euro). Înscrierea se poate efectua în perioada 18 iunie - 20 iulie 2018, pentru a ocupa unul dintre cele 150 de locuri existente pentru BRM1400. Taxa de participare pentru membrii Clubului Randonneurs România este de 495 de lei. Regulament: http://www.randonneurs.ro/regulament-brm1400 / For BRM1400, registration implies the acceptance to pay until July 20th, 2018, the participation fee (550 lei / 120 euro). Registration takes place between June 18th - July 20th 2018, to take up one of the 100 places existing in BRM1400. Rules: http://www.randonneurs.ro/regulament-brm1400
Nume și prenume / Name and surname *
Vârsta / Age *
Vârsta împlinită la data de 10 august, în ziua startului la BRM1400. Participanții sub 18 ani trebuie să aibă un acord de participare din partea unuia dintre părinți / tutore. / Age on August 10, on the day of the start at BRM1400. Participants under the age of 18 must have a participation agreement from one of the parents.
Sex / Gender *
Clubul participantului / Rider's club *
Se completează cu denumirea clubului / echipei participantului. Membrii clubului RR (care au plătit cotizația anuală) completează cu ”Randonneurs România”. Cei care nu sunt membri ai vreunui club / vreunei echipe vor completa cu ”Individual”. / Complete with the name of the participant's club / team. The members of the RR club complete with "Randonneurs Romania". Those who are not members of any club / team will complete with "Individual".
Țara / Country *
Localitatea / City *
Codul poștal / Postal code *
Adresa (completă, pentru corespondențe ulterioare) / Full adress *
Data nașterii / Date of birth *
Va rugam sa completati data nasterii corect! Please complete the birth year correctly!
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail *
Număr de telefon / Phone number *
Tricoul oficial BRM1400 (opțional - 140 de lei) / BRM1400 jersey (optional - 30 euro) *
Mașină de suport / Support vehicle *
Organizatorul va asigura parcarea gratuită a tuturor mașinilor participanților în campus / The organizer will provide free parking for all cars on campus
Transport bagaj în PC / Carry baggage at CP *
Un bagaj mare (max. 10 kg) va fi transportat gratuit la Giurgiu sau la Turnu Măgurele, iar bagajul mic (max. 5 kg) va fi transportat la Oravița. / The large bag (max. 10 kg) will be dropped at either Giurgiu or Turnu Magurele and the small bag (5 kg) will be dropped at Oravita.
Mâncare / Food *
La sosire / On arrival *
În taxa de participare este inclusă ”pasta-party” / The participation fee includes "pasta-party"
Cazare la PC de la București / Accomodation at CP from Bucharest *
În taxa de participare este inclusă cazare pentru odihnă la sosire până la maximum 8 ore în camerele unui cămin al Universității de Agronomie. Pentru plata a 70 de lei de persoană / zi, se poate rezerva un loc de dormit în hotelul Universității. Dacă doriți cazare pe perioada evenimentului pentru membri ai familiei, vă rugăm să ne transmiteți un email cu detaliile la RR@adevaratiivelorpeteni.ro / Participation fee includes accommodation for rest up on arrival to a maximum of 8 hours in the rooms of a dorm at the University of Agronomy. For payment of 70 lei per person per day, you can reserve a room in the hotel of the University. If you want accommodation during the event for family members, please send us an email with the details at RR@adevaratiiveloprieteni.ro
Declarație de participare pe propria răspundere / AFFIDAVIT *
Subsemnatul intenționez să particip la evenimentul BRM1400 - Drumul Dunării. Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile care sunt legate de participarea la acest eveniment, care se desfaşoară pe un drum public, fără circulaţie închisă. Sunt de acord cu aceste condiţii şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul evenimentului, cât şi în eventuala defectare a bicicletei, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: - datele de mai sus sunt exacte; - sunt apt din punct de vedere medical pentru această tură; - am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest eveniment; - sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident; - cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest eveniment şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui accident; - am fost informat şi mi-am însuşit atenţionarea că, pe unele porţiuni de şosea, traficul poate să fie ridicat şi, ca urmare, voi merge cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public; - voi respecta în totalitate regulile Codului Rutier românesc, aflat în vigoare, în ceea ce priveşte deplasarea cu bicicleta pe un drum public; - sunt dotat cu o bicicletă care se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de protecţie necesar unui asemenea eveniment, inclusiv cască de protecţie şi vestă reflectorizantă. / I, the undersigned, intend to ride in the BRM1400 - Dunabe Road. I mention that I am informed about the risks that are related to participation in this event, which takes place on a public road without closed traffic. I fully agree with these conditions and if my involvement in an accident during the competition, as well as possible damage to the bicycle, I will take full responsibility for this incident and I will not claim any damages organizer for it. On my own responsibility, I also declare the following: - the data above mentiones are accurate; - I'm fit medically for this ride; - I’m physical, mentaly and tehnicaly fit to participate in this event; - I own a medical insurance, in case of any incidents; - I know the legal implications of participation in this event and I take full responsibility in case of an accident; - I was informed and I am perfectly aware to the warning that some parts of the road, traffic can be high and, therefore, I will go as close to the right edge of the public road; - I fully respect the rules of the Romanian Highway Code, in force, regarding cycling on the road; - I am equipped with a bicycle that is in good condition and possess the necessary protective gear for such an event , including helmet and vest.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Adevaratii Veloprieteni. Report Abuse