මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් මෙහෙයවීම Managing an Election Campaign
2021 පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට නියමිත අපෙක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් සඳහා තම මැතිවරණය සාර්ථකව අවසන් කිරීම සඳහා දැනුම හා අවබෝධය ලබාදීම මෙම වැඩමුළුවේ අරමුණ වේ.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා මැතිවරණයේදී තම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සාර්ථක ජයග්‍රහණයක් කරා මෙහෙයවීමේ ක්‍රියාවළියට මෙම වැඩමුළුව තුලින් ආවරණය කරේ.

ජාතික මට්ටමේ මැතිවරණ මෙහෙවන ලද පළපුරුදු දේශපාලන විශේෂඥයින් විසින් වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලබන අතර,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් මැතිවැරණ ව්‍යාරයක් මෙහෙයවීම තම පුද්ගලික අත්දැකීම් පිළිබඳ විශේෂ දේශණ වලින් මෙම වැඩමුළුවේදී සමන්විතය.

මෙම වැඩමුළුව අවසාන වන විට, ඔබට ඔබගේ මැතිවරණ ව්‍යාපරය කාර්යක්ෂමව හා නිවැරිදිව ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා පියවරෙන් පියවරට ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් නිමකර ගැනීමට හැකිවනු ඇත.
ඉගෙනීමේ භාෂාව (Preferred Language) *
සම්පුර්ණ නම Full name *
ලිපිනය Address *
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය District *
මැතිවරණ කොට්ටාශය
Clear selection
දුරකථන අංකය Phone Number *
විද්‍යුත් ලිපිනය email address *
නාම යෝජනා ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තුවන දේශපාලන පක්ෂය හෝ ස්වාදීන කණ්ඩායම Political Party Affiliations if Any
විශේෂ අහාර අවශ්‍යතා Special Dietary Needs *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy