2 Контрольна робота з біології 11 клас

  Тема I "Надорганізмові системи"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ряд організмів, де кожна наступна ланка живиться попередньою.
  Організми, що харчуються живими рослинами. 
  Організми, що утворюють органічні речовини з неорганічних.
  Реакція організмів на зміну тривалості світлового дня.
  Організми, що мешкають у воді та не здатні протистояти течії.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Азотфіксуючі бульбочкові бактерії, що оселяються в клітинах коренів бобових рослин, та фіксують атмосферний Нітроген.
  Взаємовідношення між зайцями, які живуть в однакових умовах.
  Печінковий сисун живе в організмі корови.
  На стовбурах дерев оселяються орхідяї, які не завдають їм шкоди, оскільки живляться самостійно.
  Please enter one response per row
  Метелики, хрущі, коники.
  Сова, орел - змієїд, польовий лунь. 
  Берези, сосни, злаки.
  Жаби, кроти, вужі.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Тема IІ "Основи еволюційного вчення"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Еволюційні зміни, що призводять до загального підвищення рівня організації живих організмів.
  Процес незворотніх змін у будові та життєвих функціях організмів у ході їх історичного розвитку.
  Випадки появи ознак, властивих предкам.
  Випадки появи ознак, властивих предкам.
  Зовнішня схожість у будові органів організмів, які мають однакове походження, але виконують різні функції.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  На одній з рослин із квіткової бруньки замість квітки розвинувся зелений пагін із листя.
  Загибель птахів і ссавців під час лісової пожежі.
  Сукупність організмів - колонія кротів або зарості кропиви.
  Нашестя сарани в деякі роки.
  Please enter one response per row
  Відбувається мутаційний процес, природний добір у кожному угрупуванні.
  Популяція займає нову екологічну нішу в межах ареалу виду.
  Виникає екологічна ізоляція.
  Виникають нові види.
  Виникає біологічна ізоляція.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Тема IІІ "Історичний розвиток і різноманітність органічного світу"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Наука, що вивчає ембріональний розвиток організмів.
  Основна систематична категорія.
  Процес виникнення та історичного розвитку людини.
  Процес незворотніх змін у будові та життєвих функціях організмів у ході їх історичного розвитку.
  Процес історичного розвитку виду організмів.
  Please enter one response per row
  Живі істоти виникли з неживих.
  Автори гіпотези - О. Опарін, Д. Холдейн.
  Спорипрокаріотів потрапляють до атмосфери з Космосу.
  біологічній еволюції передувала хімічна.
  Please enter one response per row
  Виникнення фотосинтезу.
  Поява чіпких гачків на плодах лопуха і череди.
  Втрата кінцівок у китів.
  Поява провідної тканини у рослин.
  Please enter one response per row
  Поява кишковопорожнинних.
  Поява перших хордових.
  Вимирання трилобітів, кистеперих риб, панування плазунів. 
  Поява первинних прокаріотів.
  Поява багатощетинкових червів і членистоногих.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question