Впровадження нових педагогічних та цифрових технологій в освітній процес
Дорогі студенти!
У рамках міжнародного проекту Erasmus+ MoPED (MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION BY INNOVATIVE TEACHING INSTRUMENTS - 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), в якому бере участь ваш Університет, підготовлено опитування з метою вивчення Вашої думки з питань впровадження нових педагогічних та цифрових технологій в освітній процес.

Ваша думка допоможе викладачам університету розробити програми інноваційних навчальних курсів у галузі STEAM-освіти ( Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) та відповідні рекомендації для майбутніх бакалаврів і магістрів з використання зазначених в опитувальнику цифрових інструментів в освітньому процесі університету. Отримані відповіді дозволять визначити Ваші побажання для розвитку інформатизації освітнього процесу університету і розробити шляхи підвищення якості та сучасності освітнього процесу у Вашому університеті.

Частина 1. Вступ
1. Оберіть назву міста чи області, де розташований університет, в якому Ви навчаєтесь. *
1.1 Оберіть назву Вашого університету: *
2. На якому курсі Ви навчаєтесь? *
3. Укажіть спеціальність, яку ви набуваєте. *
Частина 2. Сучасні освітні тренди
4. Оцініть актуальність освітніх трендів, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
Неформальна освіта (англ. Non-formal education) – освіта, яка є інституціолізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка забезпечує надання освітніх послуг. Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що вона є доповненням та / або альтернативою формальної освіти в навчанні протягом усього життя індивідуума.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
STEAM-освіта ( Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic)
Формування компетентностей (предметних та ключових)
Персоналізація навчання, адаптивне навчання
Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати
Розвиток підприємницького і дослідницького, критичного мислення
Гейміфікація – навчання через гру
Розвиток неформальної освіти, відкритість і доступність освіти
Мобільне навчання (використання мобільних смарт пристроїв для навчання)
Зміна ролі вчителя і викладача
5. Оберіть три найактуальніші освітні тренди для Вашого університету: *
Required
6. Чи враховують у своїй педагогічній діяльності викладачі вашого університету вищезазначені освітні тренди? *
Частина 3. Інноваційні педагогічні технології та методи навчання
Інтегроване навчання (поєднання кількох основ наук)

IBL (Inquiry Based Learning – дослідницьке навчання)

IBS (inquary based space) – використання е-освітніх дослідницьких середовищ

PBL (Project Based Learning – метод проектів)

Computational thinking – технології формування обчислювального мислення

Змішане навчання (англ. blended learning) — це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних, а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flipped classroom).

Дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) — вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Пірінгове оцінювання (від англійського Peer-to-peer, P2P — рівний до рівного) – рівноправне оцінювання один одного.

Мейкерство – педагогічна технологія, яка базується на створенні учнями власними руками деякого продукту (від англ. слова make – створювати, робити)

Сторітеллінг (англ. Storytelling - розповідання історій) – педагогічна технологія , за допомогою якою можна передавати різну інформацію через розповідання історій

Microlearning – технології використання коротких відео

BYOD (Bring Your Own Device) – технології використання власних гаджетів

7. Оцініть необхідність впровадження та використання таких інноваційних педагогічних технологій та методів у вашому університеті, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Інтегроване навчання
IBL та IBS
PBL
Колаборативне навчання
Технології перевернутого класу
Віртуальна, змішана і доповнена реальність
3-D принтінг
Технології формування медіаграмотності
Computational thinking
Проблемно-орієнтоване навчання
Змішане навчання
Дуальна освіта
Пірінгове оцінювання
Мейкерство
Сторітеллінг
Технології інклюзивної освіти
Microlearning
Технології дистанційного навчання
Технології формування критичного мислення
BYOD
Технології формувального оцінювання
Використання е-навчальних ігрових середовищ
Частина 4. Цифрові компетентності (ІКТ-компетентності)
8. Оберіть пріоритетні напрями розвитку Вашої цифрової компетентності як майбутнього вчителя: *
Required
9. Оцініть значущість вказаних компетентностей в професійному розвитку майбутнього вчителя, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Організаційні комунікації
Професійна співпраця
Рефлексивна педагогічна практика
Професійний розвиток протягом життя
10. Оцініть значущість таких компетентностей при використанні цифрових ресурсів і цифрових інструментів студентом, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Добір цифрових інструментів
Добір цифрових ресурсів
Створення та модифікація цифрових ресурсів
Управління, захист та спільне використання цифрових ресурсів
Використання цифрових інструментів
11. Проранжуйте за ступенем важливості наступні процеси навчання та оцінювання учнів, як складових цифрової компетентності майбутнього вчителя, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Навчання учнів
Управління навчальним процесом
Організація співпраці
Організація рефлексивного навчання та самоконтролю
Диференціація та персоналізація навчання
Підвищення позитивної мотивації та інтересу учнів до навчання