АНКЕТНА КАРТА за отчитане удовлетвореността на клиентите

FK 7.2.1.05 Revision 04
  Радиостанции
  Микрофони/слушалки/говорители
  Захранвания
  Антени и окачвания
  Коаксиални кабели
  Please enter one response per row
  YAESU/VERTEX STANDARD
  ICOM
  HYT/HYTERA
  Please enter one response per row
  YAESU/VERTEX STANDARD
  ICOM
  HYT/HYTERA
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  търговския състав
  сервизния състав
  Please enter one response per row
  търговския състав
  сервизния състав
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!