Otázky
1) Zajímá se vaše pracoviště (dialyzační středisko, nefrologické oddělení, nemocnice apod.) o environmentální problematiku a uvědomujete si, jak zatěžuje chronický dialyzační program životní prostředí? *
2a) Sledujete množství nebezpečného odpadu vyprodukovaného za jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)? *
2b) Sledujete množství nebezpečného odpadu vyprodukovaného za jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)?
Pokud ano, co přesně porovnáváte a jaká je průměrná hodnota v kg?
3a) Sledujete kolik elektrické energie spotřebuje vaše pracoviště na jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)? *
3b) Sledujete kolik elektrické energie spotřebuje vaše pracoviště na jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)?
Pokud ano, co přesně porovnáváte a jaká je průměrná hodnota v kWh?
4) Máte k dispozici údaje z elektroměru nebo z faktur? *
5a) Sledujete kolik vody spotřebuje vaše pracoviště na jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)? *
5b) Sledujete kolik vody spotřebuje vaše pracoviště na jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)?
Pokud ano, co přesně porovnáváte a jaká je průměrná hodnota v litrech?
6) Započítáváte do spotřeby vody na jedno dialyzační ošetření pouze vodu spotřebovanou reverzní osmózou? *
7) Máte k dispozici vodoměr v reverzní osmóze? *
8) Používáte ekologické dezinfekční prostředky a ekologické čisticí prostředky v klinických oblastech vašeho pracoviště? *
9) Jakou metodu a frekvenci dezinfekce používáte na vašem pracovišti pro reverzní osmózu a distribuční systém? *
Frekvence - upřesněte prosím frekvenci do políčka ostatní
Required
10) Používá vaše pracoviště pravidelně pohotovostní režim (stand-by mode) na reverzní osmóze? *
11) Co se stane s nevyužitou upravenou vodou pro dialýzu? *
12a) Používáte na vašem pracovišti jednorázové nádobí například kelímky, talíře, příbory atd. k občerstvení pacientů a z jakého materiálu jsou vyrobeny (například dřevěné příbory, brčka z tvrdého papíru nebo bambusu)? *
12b) Používáte na vašem pracovišti jednorázové nádobí například kelímky, talíře, příbory atd. k občerstvení pacientů a z jakého materiálu jsou vyrobeny (například dřevěné příbory, brčka z tvrdého papíru nebo bambusu)?
Pokud ano, prosím popište z jakého materiálu jsou vyrobeny.
13) Pokud používáte pro pacienty jednorázové nádobí, máte na vašem pracovišti k dispozici myčku na nádobí? *
14a) Víte, jaká látka je obsažena v chladicí složce klimatizačních jednotek na vašem pracovišti? *
14b) Víte, jaká látka je obsažena v chladicí složce klimatizačních jednotek na vašem pracovišti?
Pokud ano, prosím popište jaká látka je obsažena.
15) Jakou kategorii odpadu třídíte na vašem pracovišti? *
Zaškrtněte všechny relevantní položky.
Required
16) Používáte na vašem pracovišti centrální distribuci A- koncentrátů pro dialýzu? *
17) Co děláte se zbytky v bikarbonátových zásobnících/kapslích? *
18) Jaké znáte legislativní požadavky a normy vztahující se k životnímu prostředí? *
Upřesněte prosím
19) Čeho dosáhlo vaše pracoviště v oblasti ochrany životního prostředí a co může být dobrým příkladem pro ostatní pracoviště? *
Upřesněte prosím
20) Jaké “zelené“ technologie, postupy, standardy, směrnice, produkty a nástroje vám v současné době chybí? *
Upřesněte prosím
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy