Prova objectiva final de les pràctiques acadèmiques externes

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 1000 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  CT09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
  CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
  CT13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
  CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.
  CG05 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.
  CG07 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris. 
  CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.
  CG11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg. 
  Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny.
  Please enter one response per row
  Orientar l’estudiant vers el seu futur professional.
  Aplicar en el món real els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre educatiu.
  Practicar les habilitats comunicatives i socials.
  Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
  Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial, professional i laboral.
  Integrar l’estudiant en el mercat de treball.
  Integrar l’estudiant en un equip de treball.
  Actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa.
  Aprendre a prendre decisions.
  Respectar les normes de seguretat col·lectiva i individual establertes per l’entitat col·laboradora.
  Respectar la pròpia feina i la feina dels altres.
  Please enter one response per row
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  This is a required question