Ansökningsblanketten Hakemuslomake

Till Styrelsen för KORPO SJÖFARARE r.f.
Jag anmäler här med mitt intresse för att bli medlem i Korpo Sjöfarare r.f. och är beredd att betala en inskrivningsavgift på 30€ (endast en inskrivningsavgift per familj) + en årsavgift på 30€ (5€ för juniorer undet 19 år), samt även i mån av möjlighet delta i och hjälpa till i föreningens verksamhet.
 Det är inte nödvändigt att äga båt för att bli medlem, intresse för sjöliv och båtkultur räcker bra.
KORPPOON MERENKÄVIJÖIDEN hallitukselle
Ilmoitan tällä lomakkeella kiinnostukseni liittyä jäseneksi Korppoon Merenkävijöihin ja maksaa liittymismaksun 30€ (vain yksi maksu per perhe) + vuosittaisen jäsenmaksun 30€ (5€ alle 19-vuotiailta junioreilta) sekä ottaa osaa yhdistyksen toimintaan. Jäsenyyteen ei vaadita veneen omistamista, kiinnostus merielämään ja venekulttuuriin riittää hyvin.

  Korpo Sjöfarare rf

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question