ฟรี! สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ Startup กับนิด้า
* รับคำปรึกษาฟรี! จากอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
* โค้ชชิ่งฟรี! โดยที่ปรึกษามืออาชีพ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI)
* เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน ฟรี! ที่จัดโดย NIDA UBI

หมายเหตุ :
1 ธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว มากกว่า 2 ปี นับจากวันสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าการบ่มเพาะ
2 กรณีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น จะได้รับการบ่มเพาะสู่ Startup Company ระยะเวลา 2 ปี ฟรี!

Email address *
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า *
ชื่อ (ไทย) *
Your answer
นามสกุล (ไทย) *
Your answer
ชื่อ (อังกฤษ) *
Your answer
นามสกุล (อังกฤษ) *
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
ที่อยู่สำหรับติดต่อ *
Your answer
มือถือ *
Your answer
LINE ID *
Your answer
การศึกษา *
สถานะปัจจุบัน *
ข้อมูลกิจการที่นำเข้าบ่มเพาะ
ชื่อกิจการ (ไทย) *
Your answer
ชื่อกิจการ (อังกฤษ)
Your answer
นวัตกรรมของธุรกิจ คือ ? *
Required
โปรดอธิบายรายละเอียดของนวัตกรรม *
Your answer
ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ต้องการบ่มเพาะ *
Your answer
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/บริการ *
Your answer
ตราสินค้า/บริการ
Your answer
การได้รับรางวัลของผลิตภัณฑ์/บริการ
Your answer
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย *
Your answer
ช่องทางการจำหน่ายในปัจจุบัน *
Your answer
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา *
การจดทะเบียนนิติบุคคล *
หมายเหตุ : ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
จำนวนการจ้างงาน (คน) *
Your answer
Website
Your answer
Facebook
Your answer
Instagram
Your answer
Social Media อื่นๆ
Your answer
ข้อมูลความต้องการบ่มเพาะธุรกิจ
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ *
(โปรดระบุให้ละเอียดเป็นข้อ ๆ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ )
Your answer
ต้องการให้ NIDA UBI ช่วยเหลือบ่มเพาะด้านใด ? *
(โปรดระบุให้ละเอียดเป็นข้อ ๆ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ )
Your answer
พร้อมส่งแผนธุรกิจภายใน 1 เดือน นับจากวันสมัคร หรือไม่
กรณีพร้อมส่งแผนธุรกิจภายใน 1 เดือน นับจากวันสมัคร
ขอให้ดำเนินการจัดส่ง
1 แผนธุรกิจ (แนวทางการเขียนแผนธุรกิจดูได้ที่ https://goo.gl/n11VNt)
2 แบบฟอร์ม STA (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/n11VNt)

เมื่อจัดทำเสร็จ ขอให้ส่งมาที่อีเมล nidaubi@gmail.com ภายใน 1 เดือน นับจากวันสมัคร

หมายเหตุ :
(1) ช่วงระหว่างการเขียนแผนธุรกิจ สามารถขอคำปรึกษาจาก NIDA UBI ได้ตลอด โดยติดต่อมาที่ LINE ID: @nidaubi หรือ Email: nidaubi@gmail.com
(2) สำหรับผู้ที่แผนธุรกิจผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ จะได้รับคำปรึกษาพร้อมบ่มเพาะตลอดระยะเวลา 2 ปี ฟรี !

สมัครสมาชิก NIDA Business Club ฟรี !
สิทธิประโยชน์ : เข้าร่วมกิจกรรม Business Networking ฟรี! ที่จัดให้เฉพาะกับสมาชิก NIDA Business Club
อีเมลที่ต้องการให้ตอบกลับและส่งรายละเอียดการบ่มเพาะธุรกิจ
*
Your answer
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ LINE ID : @nidaubi
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
Email: nidaubi@gmail.com
LINE ID: @nidaubi
Tel: 02-727-3946
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms