Анкета для роботодавців/стейкхолдерів освітньої програми «Філологія. Мова та література (французька)»
Шановні роботодавці, кафедра німецької та французької філології Маріупольського державного університету звертається до Вас з метою моніторингу думки роботодавців щодо освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)", за якою навчалися випускники, які працюють на підприємствах, фірмах, організаціях та використовують набуті під час навчання знання, вміння та компетентності у професійній діяльності.
Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, перегляду освітніх компонентів, результатів навчання та набутих компетентностей освітньої програми, адаптації випускників до потреб ринку праці.
Дякуємо за співпрацю!
1. Ваше прізвище, ім’я та по батькові *
2. Місце роботи та посада *
3. Ваш E-Mail (для зворотного зв'язку) *
4. Чи працюють/працювали на Вашому підприємстві (організації, установі, фірмі тощо) випускники або студенти Маріупольського державного університету, освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)"? *
5. Як Ви оцінюєте рівень професійної підготовки випускників Маріупольського державного університету освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)", які працюють/працювали у Вас на підприємстві (організації, установі, фірмі тощо)? *
6. Чи вважаєте Ви, що підготовка випускників Маріупольського державного університету освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)" відповідає сучасним вимогам ринку праці? *
7. Оцініть вміння та навички, якими володіють випускники освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)" Маріупольського державного університету за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень): *
1
2
3
4
5
Рівень загальнотеоретичної підготовки
Рівень професійних знань, вмінь та навичок
Знання та вміння спілкуватися французькою та англійською мовами
Здатність до стратегічного, логічного та системного мислення
Здатність працювати в колективі, команді
Володіння навичками пошуку, обробки, аналізу інформації та презентації результатів
Творчий потенціал (здатність до інновацій та новаторства)
Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями
8. Чи можливо студентам або випускникам кафедри німецької та французької філології МДУ пройти практику або стажування у Вашій компанії (установі)? *
9. Яких знань, вмінь, навичок, на Вашу думку, бракує випускникам/-цям освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)" для ефективного виконання обов’язків за посадою? *
10. На Вашу думку, які компоненти варто переглянути/розширити або додати до освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)"?
11. Оцініть за 5-ти бальною шкалою, наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників освітньої програми "Філологія. Мова та література (французька)" Маріупольського державного університету, де 1 – не зацікавлені, 5 – дуже зацікавлені? *
не зацікавлені
дуже зацікавлені
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy