แบบบันทึกข้อมูลครูวิทยาศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
โรงเรียน *
เพศ *
วิชาเอก *
วิชาที่สอน *
เลือกวิชาหลักที่มีชั่วโมงสอนมากที่สุด
โทรศัพท์ *
Ex. 0812345678
Your answer
E-mail
Your answer
ความต้องการในการอบรม ICT
ท่านมีระดับความสามารถด้านการใช้ ICT มาก-น้อย เพียงใด? *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ *
ถ้าใช้ ท่านใช้เครื่องมืออะไรบ้าง?
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
ท่านต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์อบรม การใช้เครื่องมือ ICT เรื่องใดบ้าง *
ให้ตอบตามระดับความต้องการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการอบรมครั้งต่อไป
ไม่ต้องการ
น้อย
มาก
จำเป็นที่สุด
การใช้ PowerPoint ขั้นสูง
การใช้ Word เพื่อทำเอกสารประกอบการเรียน
การใช้ Excel เพื่อทำสารสนเทศ
การใช้ Facebook จัดการเรียนการสอน
การสร้าง และตัดต่อวีดีโอ
การสร้าง Website ของตนเอง
การสร้างสื่อ CAI
การบันทึกการสอนจาก visualizer
การสร้างเอกสารออนไลน์ (GoogleDocs)
การสร้าง E-Book
การใช้ Tablet
การสร้างสื่อบน Tablet
เรื่องที่ต้องการอบรมเพิ่มเติมอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง
Your answer
คำแนะนำสำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service