Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev slovenščine
Anketa
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ORGANIZACIJA *
Z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ste bili zadovoljni z organizacijo izpopolnjevanja (obveščanje, način prijave …), pri čemer ocena 1 pomeni "zelo nezadovoljen", ocena 5 pa "zelo zadovoljen".
1
2
3
4
5
Organizacija
VSEBINA *
Z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ste bili zadovoljni z vsebino izpopolnjevanja, pri čemer ocena 1 pomeni "zelo nezadovoljen", ocena 5 pa "zelo zadovoljen".
1
2
3
4
5
Izbrane teme
Časovna razporeditev tem
Razmerje med teorijo in vajami
RELEVANTNOST *
Z ocenami od 1 do 5 ocenite prikazane vsebine s stališča relevantnosti za vaše strokovno (učiteljsko) delo, pri čemer 1 pomeni "povsem nerelevantno", ocena 5 pa "zelo relevantno".
1
2
3
4
5
Uvod: jezikovni opis in jezikovna norma
SSKJ in SP 2001
Splošni korpusi slovenščine
Korpus Gigafida
Oblikoslovni leksikon Sloleks
Korpus GOS
Korpus Šolar
Korpus Lektor
Pedagoški slovnični portal
Igra besed
Viri za pouk književnosti
Večjezični viri in tehnologije
Prikaz vzorčne učne ure
UPORABNOST *
Z ocenami od 1 do 5 ocenite prikazane vsebine s stališča uporabnosti za delo z učenci/dijaki v razredu, pri čemer 1 pomeni "povsem neuporabno", ocena 5 pa "zelo uporabno".
1
2
3
4
5
SSKJ in SP 2001
Splošni korpusi slovenščine
Korpus Gigafida
Oblikoslovni leksikon Sloleks
Korpus GOS
Korpus Šolar
Korpus Lektor
Pedagoški slovnični portal
Igra besed
Viri za pouk književnosti
Večjezični viri in tehnologije
Prikaz vzorčne učne ure
IZVEDBA *
Z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ste bili zadovoljni z izvedbo izpopolnjevanja, pri čemer ocena 1 pomeni "zelo nezadovoljen", ocena 5 pa "zelo zadovoljen".
1
2
3
4
5
Razumljivost
Hitrost
Zahtevnost, prilagojena slušateljem
Delo izvajalca
SPLOŠNI VTIS *
Ocenite izpopolnjevanje z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "zelo slabo", ocena 5 pa "zelo dobro".
zelo slabo
zelo dobro
Kaj vam je bilo še posebej všeč?
Kaj vam ni bilo všeč? Ste kaj pogrešali?
PROFIL UČITELJA *
Predmeti, ki jih poučujete:
*
Starostna skupina učencev, ki jih poučujete (izberete lahko več odgovorov):
Required
*
Izbrana lokacija izobraževanja
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.