Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev slovenščine

Anketa
  Organizacija
  Please enter one response per row
  Izbrane teme
  Časovna razporeditev tem
  Razmerje med teorijo in vajami
  Please enter one response per row
  Uvod: jezikovni opis in jezikovna norma
  SSKJ in SP 2001
  Splošni korpusi slovenščine
  Korpus Gigafida
  Oblikoslovni leksikon Sloleks
  Korpus GOS
  Korpus Šolar
  Korpus Lektor
  Pedagoški slovnični portal
  Igra besed
  Viri za pouk književnosti
  Večjezični viri in tehnologije
  Prikaz vzorčne učne ure
  Please enter one response per row
  SSKJ in SP 2001
  Splošni korpusi slovenščine
  Korpus Gigafida
  Oblikoslovni leksikon Sloleks
  Korpus GOS
  Korpus Šolar
  Korpus Lektor
  Pedagoški slovnični portal
  Igra besed
  Viri za pouk književnosti
  Večjezični viri in tehnologije
  Prikaz vzorčne učne ure
  Please enter one response per row
  Razumljivost
  Hitrost
  Zahtevnost, prilagojena slušateljem
  Delo izvajalca
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question