Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна 2019/2020 година.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на ЦПЛР в срок до 20. 07. 2020 г.
1. Код по НЕИСПУО *
2. Образователна институция *
3. Населено място *
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦПЛР за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети и тяхното предназвачение *
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦПЛР за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване /обзавеждане на кабинетите
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦПЛР за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически (софтуерни продукти, апаратура) и други средства при наличие на такова.
7. Брой специалисти, назначени в ЦПЛР за предоставяне на подкрепа за личностно развитие. *
8. Брой деца и ученици на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие през учебната година *
9.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
10. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
11. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
12. Оценка на обучението и предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие от разтояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy