ข้อเสนอแนะในการพัฒนา Open Impact Data
OPEN IMPACT DATA คือ PLATFORM ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้นจากในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบาย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

Social Value Thailand ได้มีกำหนดการเปิดให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทดสอบระบบตั้งแต่วันนี้จนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยหลังจากที่ทางภาคีเครือข่ายได้ทดสอบระบบ จะมีการปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ ซึ่งทาง Social Value Thailand จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Open Impact Data และรับข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล (Name) *
ตำแหน่ง (Position) *
ชื่อองค์กร (Organization) *
ประเภทองค์กรของท่าน (Type of Organization) *
E-Mail *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) *
สิ่งที่คาดหวังจากการใช้งาน Open Impact Data *
ระดับความพึงพอใจในระบบแพลตฟอร์ม Open Impact Data *
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ Open Impact Data
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NISE Corporation. Report Abuse