Τι γνωρίζεις για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό;

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με στόχο την αξιολόγηση των πληροφοριών που απέκτησες μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  Να αντιληφθεί πως έχουν βρεθεί κι άλλα παιδιά σε αυτή την κατάσταση.
  Να καταλάβει πως δεν έχει κάνει τίποτα κακό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του φερθεί με αυτόν τον τρόπο.
  Να αντιληφθεί το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
  Να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να ζητήσει βοήθεια.
  Να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα αυτού που του συμβαίνει και να μιλήσει σε κάποιον. 
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image