Jäsenkysely 2019
Kattavan jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa jäsenistöämme, jäsenistön mielipidettä seuran toiminnasta, sekä toiminnan suuntaviivoja.
Taustatiedot
1. Sukupuoli *
2. Ikä *
Olen.. *
Mikäli olet opiskelija, oletko
Oppilaitos *
Ainejärjestö/Kilta *
Yleistä Mahdista
Olen Mahdin jäsen *
Olen ollut Mahdin toiminnassa vuodesta… *
Mahti yhtenäistettiin syksyllä 2018 Utasport ry:n lajikerhojen sulautuessa yhtenäiseksi seuraksi. Seuran yhtenäistäminen oli mielestäni: *
Erittäin huono juttu
Erittäin hyvä juttu
Olen [ ] jaoston jäsen
Oletko ollut toimijana jaostosi hallituksessa
Jaostot
Mahdin alaisuuteen on suunnitteilla ulkoilmaliikkumiseen (vaellus, hiihto, juoksu jne.) erikoistunut retki -ja liikuntajaosto.
Olen kiinnostunut
Onko sinulla ehdotuksia, minkä uuden jaoston haluaisit nähdä Mahdin toiminnassa
Your answer
Toivoisitko jaostoilta enemmän tapahtumia? Miltä jaostolta ja minkälaisia? (esim. Koripallojaostolta katukoris)
Your answer
Jaoston jäsenille: Kuinka tyytyväinen olet oman jaostosi nykyiseen toimintaan?
en lainkaan tyytyväinen
erittäin tyytyväinen
Jaoston jäsenille: Mitä kehitettävää näet oman jaostosi toiminnassa?
Your answer
Osallistuminen
Olen osallistunut Mahdin toiminnassa seuraaviin tapahtumiin
Mahdin toiminnasta kuulin *
Required
Vastaanotto
Kuinka tervetulleeksi koit tulosi?
Jaoston toimintaan
En lainkaan tervetulleeksi
Todella tervetulleeksi
Lajikokeiluihin
En lainkaan tervetulleeksi
Todella tervetulleeksi
Tapahtumiin (sitsit, urheilugaala jne.)
En lainkaan tervetulleeksi
Todella tervetulleeksi
Hallituksen toiminta
Kuinka läheiseksi koet emoseurasi (hallituksen) toiminnan?
Todella kaukaiseksi
Todella läheiseksi
Kuinka hyvin kyseiset seuran arvot toteutuvat Mahdin toiminnassa?
Liikunta ja hyvinvointi *
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Yhdenvertaisuus *
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Yhteisöllisyys *
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Vastuullisuus *
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Avoimuus *
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Tiimit
Mahdin strategisena tavoitteena on pyrkiä tiimiajatteluun. Oletko kiinnostunut osallistumaan seuraavien tiimien toimintaan
Mainitse projekti, johon haluaisit osallistua ja joka vaatii kehitettävää seuran tasolla.
Your answer
Ulkoinen viestintä
Kuinka hyvin olet saanut tietoa Mahdin toiminnasta viestintäkanavien (ig, face, nettisivut, kuukausikirje) kautta?
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Millaiseksi koet Mahdin brändin ulkoisessa viestinnässä (esim. miltä ig:n kautta välittyvä kuva näyttää seurasta)?
Your answer
Kuinka viestintä on kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut mukana Mahdin toiminnassa? *
Ei lainkaan
Todella paljon
Miten kehittäisit Mahdin ulkoista viestintää?
Your answer
Jaostoille: Mitä kehityskohteita näet oman jaostosi viestinnässä?
Your answer
Sisäinen viestintä
Olen seuraavilla sisäisen viestinnän kanavilla:
Kuinka toimiva slack on kanavana sisäiseen viestintään
Erittäin huono
Erittäin hyvä
Seuran viestintä noudattelee kolmiportaisuutta hallitus - jaostot - jäsenistö. Kuinka hyvin seuran viestintä toimii?
a) Hallitukselta jaostojohdolle
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
b) Jaostojohdolta jäsenistölle
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
Miten seuran sisäistä viestintää tulisi kehittää?
Your answer
Varusteet
Oletko käyttänyt Adidaksen seuramalliston vaatteita? *
Mitä mieltä olet seuramalliston vaatteista?
Nah
Superjees
Sana vapaa
Your answer
Tietosuoja
Jäsenkyselyssä kerätyt tiedot tallennetaan niin että vastaajan nimeä ja vastausta ei voida yhdistää. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tiedot tallennetaan salasanalla suojattuun kolmannen osapuolen ylläpitämään pilvipalveluun ja tietojen tarkasteluun on oikeudet vain Tampereen Akateeminen Mahti ry:n hallituksen jäsenillä. Kerättyjen tietojen analysoinnin ja koostamisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä, viimeistään kuitenkin toimikauden lopussa 31.12.2019 mennessä
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service