Deklaracja Członkowska
Ja, niżej podpisana/y, deklaruję wstąpienie w poczet członków wspierających stowarzyszenia Rowerowy Szczecin.

Jako członek stowarzyszenia Rowerowy Szczecin zobowiązuję się stosować do statutu stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych, oraz uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

Deklaruję wpłatę składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku.
Email address *
Imię i nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) *
Nr telefonu
Dojeżdżam rowerem do pracy/szkoły
Clear selection
Deklaruję członkostwo pozostałych członków mojej rodziny *
Imię, nazwisko i data urodzenia zadeklarowanych powyżej członków rodziny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej deklaracji, dla potrzeb statutowych stowarzyszenia Rowerowy Szczecin zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). *
Required
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się ze Statutem stowarzyszenia Rowerowy Szczecin http://rowerowy.szczecin.pl/kim-jestesmy/statut/ *
Required
Imię i nazwisko, data wypełnienia deklaracji *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Rowerowy Szczecin. Report Abuse