Mali Lošinj 13/9/2020
5. Lošinj OWS Challenge 12.-13.9.2020.: 3000m, 1500m, 50m
Email address *
Čikat: 3.000m, 1.500m & 59m
Ime (Name) *
Prezime (Last name) *
Spol (Gender) *
Godina rođenja (YOB - Year of birth) *
Klub ili puna adresa boravka (Club or the adress of residence) *
Utrka (Race) *
Telefon (Phone) *
Majica - veličina (T shirt - size)
Sukladno Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka i zaštiti osobnih podataka u RH - New Regulation on Protection of Personal Data (GDPR 2016/679/EU), te čl. 7 Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016.god o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dajem organizatoru PRIVOLU da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati moj lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u startnoj listi. Također, ovom PRIVOLOM dopuštam da se isti podaci mogu koristiti i u sredstvima javnog priopčavanja te na web stranicama i društvenim mrežama sudionika natjecanja. U ime maloljetnog natjecatelja PRIVOLU daje RODITELJ/STARATELJ * (Sukladno Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka i zaštiti osobnih podataka u RH - New Regulation on Protection of Personal Data (GDPR 2016/679/EU), te čl. 7 Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.god o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dajem organizatoru PRIVOLU da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati moj lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u startnoj listi. Također, ovom PRIVOLOM dopuštam da se isti podaci mogu koristiti i u sredstvima javnog priopčavanja te na web stranicama i društvenim mrežama sudionika natjecanja. U ime maloljetnog natjecatelja PRIVOLU daje RODITELJ/STARATELJ ................................................................................................ Pursuant to the Act on the Implementation of the General Regulation on Data Protection and Personal Data Protection in the Republic of Croatia - New Regulation on Personal Data Protection (GDPR 2016/679 / EU), and Art. 7 of the Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, I give the organizer CONSENT to make public recordings with the data published in the start list. Also, with this CONSENT, I allow the same information to be used in the media and on the websites and social networks of the participants. On behalf of the minor competitor, CONSENT is given by the PARENT / GUARDIAN *) *
Required
Prihvaćam propzicije natjecanja objavljene na web stranici KDP Primorje (kdp-primorje.hr), te izjavljujem da na sebe preuzimam svu odgovornost ze eventualne štetne događaje koji bi se mogli dogoditi tijekom natjecanja. U ime maloljetnog natjecatelja suglasnost daje RODITELJ/STARATELJ ........................................................ I accept the propositions of the competition published on the website of KDP Primorje (kdp-primorje.hr) and declare that I take full responsibility for any harmful events that could occur during the competition. On behalf of the minor competitor, the consent is given by the PARENT / GUARDIAN * *
Required
Prihvaćam Preporuka za održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva objavljenih na : https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_sportska_natjecanja_otvoreno_13_06.pdf ...................................................................................................................................................... I accept the Recommendation for holding outdoor sports competitions in the presence of the audience published at: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_sportska_natjecanja_otvoreno_13_06.pdf *
Required
Posebne mjere vezane za Korona pandemiju: – on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne doći na natjecanje u slučaju povećane tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje na zarazu COVID-19 virusom – prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infarcrvenim daljinskim termometrom i ako je ista povišena, morat će se udaljiti iz prostora natjecanja – prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezifincirati ruke postavljenim disperzerom. – preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon izlaska uz obvezu održavanja međusobnog razmaka od najmanje 1.5 m. – START utrke je iz vode u 3 reda na osnovi očekivanog tempa plivanja: 1. red: < 1’20” / 100m, 2. red: < 1’21” – 1’40”/ 100m, 3. red: > 1’41” / 100m ......................................................................................................Special measures related to the Corona pandemic: – online registered swimmers must unsubscribe by e-mail, ie abstain from coming to the competition in case of increased body temperature or any suspicion of infection with COVID-19 virus – upon arrival, all swimmers will have their temperature checked with an infrared remote thermometer and if it is elevated, they will have to leave the competition area. – when entering the competition area, it is necessary to disinfect the hands with the installed dispersant. – It is recommended for competitors to wear protective masks before entering the sea and after leaving, with the obligation to maintain a distance of at least 1.5 m. – the START of the race is out of the water in 3 rows based on the expected pace of swimming: 1st row: <1’20 ” / 100m, 2nd row: <1’21 ” – 1’40 ” / 100m, 3rd row:> 1’41 ” / 100m * *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy