แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการนำส่งเอกสารเข้าระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. กรม/เทียบเท่า *
2. สำนัก/กอง/เทียบเท่า *
ตัวอย่าง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการขอนำส่งเอกสารเข้าระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ เช่น แบบคำขอผ่านระบบออนไลน์/อีเมล/แบบฟอร์มคำขอนำส่งเอกสาร และโทรสาร
2. ความรวดเร็วและความถูกต้องของการนำเอกสารเข้าระบบห้องสมุดฯ
3. การแจ้งผลให้หน่วยงานทราบเมื่อนำเอกสารเข้าระบบห้องสมุดฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น อีเมล ,โทรศัพท์
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy