Cubic Creative Camp 21 Registration Form
1. ชำระค่าลงทะเบียนด้วยการโอนบัญชีธนาคารตามข้อมูลที่ http://cubiccreative.org/payment โดยสามารถติดต่อทีมงานเพื่อให้ช่วยคำนวณยอดที่ต้องชำระจริงได้

2. หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ โดยหากสมัครมากกว่า 1 คน ให้แยกสมัครของแต่ละคน

3. คิวบิกครีเอทีฟจะถือว่าผู้สมัครรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครทำผิดเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าร่วมโดยไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยค่าธรรมเนียมใดๆ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟตามช่องทางต่างๆ ที่ http://cubiccreative.org/contact
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลการชำระเงิน *
แจ้งชื่อผู้โอน ยอดเงิน วันที่ และเวลาในการโอน (ในกรณีที่ใช้เครดิตค่าธรรมเนียม หรือส่วนลดอื่นๆ กรุณาแจ้งรายละเอียด)
รูปแบบการลงทะเบียน
กิจกรรมและการดูแลชาวค่ายจะเหมือนกันทุกประการสำหรับทุกรูปแบบการลงทะเบียน
Clear selection
ชื่อภาษาไทย *
เฉพาะชื่อหน้า ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ
นามสกุลภาษาไทย *
เฉพาะนามสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ *
เฉพาะชื่อหน้า ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ ใช้สำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
นามสกุลภาษาอังกฤษ *
เฉพาะนามสกุล ใช้สำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
วัน เดือน ปีเกิด *
ผู้สมัครต้องมีอายุ 10 - 14 ปีในวันแรกของค่าย หากผู้สมัครมีอายุต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์ โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน
MM
/
DD
/
YYYY
โซนห้องพักที่ประสงค์เข้าพัก *
ห้องพักจะถูกแบ่งเป็นสองโซนซึ่งต้องใช้คีย์การ์ดแยกจากกัน ทุกห้องพักจะมีทีมงานพักร่วมกับน้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมโปรดติดต่อทีมงานของเรา
ชื่อเล่นภาษาไทย *
ใช้สำหรับพิมพ์ลงบนป้ายชื่อ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครองที่ให้กับผู้สมัคร *
ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถือว่าผู้ปกครองยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร *
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก *
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
เช่น Line ID, ชื่อบน Facebook
ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร
การจัดอาหารพิเศษในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานก่อนการลงทะเบียน
ข้อจำกัดด้านสุขภาพหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
บางกิจกรรมผู้ปกครองจำเป็นต้องอนุญาตเป็นรายกรณี โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือเอกสารของโครงการ หรือสอบถามทีมงาน
ทราบข่าว Cubic Creative Camp จากที่ใด
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cubic Creative. Report Abuse