Järvamaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhises õppes osaleja küsitlus
Palume Teil osaleda kooli rahulolu-uuringus.

Uuringu hinnangud, kommentaarid ja ettepanekud annavad
Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtkonnale võimaluse hinnata olukorda
ja pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu õpilastele olulistele teemadele.

Sinu poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Ankeet on anonüümne, soovi korral võid lisada ankeedi lõppu oma nime.

Ankeedi täitmiseks kulub 10- 15 minutit.

Kui oled ankeedi täitnud, palun vajuta Submit.
Seejärel vajuta kohaljõudmise kohta teade nurgast ristiga kinni.
1. Minu roll *
Required
Eriala
Your answer
2. Õppegrupp *
Palun vali nimekirjast oma õppegrupi nimetus või õppegrupid millega oled kõige rohkem seotud (LÜHITÄHIS)
3. Üldhinnang õppekorraldusele (tunniplaan, kontakttundide ja praktika kaitsmise ajakava) *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei ole rahul, 5 – olen väga rahul.
Kommentaar
Kommentaari väljale kirjuta palun omapoolseid arvamusi ja ettepanekuid õppetöö edasiseks tõhustamiseks.
Your answer
4. Üldhinnang õppekeskkonnale (õpperuumid, õppevahendid, praktiliste tööde sooritamise vahendid ja seadmed) *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei ole rahul, 5 – olen väga rahul
Kommentaar
Kommentaari väljale kirjuta palun omapoolseid arvamusi ja ettepanekuid õppetöö edasiseks tõhustamiseks.
Your answer
5. Õppe sisu vastas ootustele *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei nõustu üldse, 5 – nõustun täielikult
Kommentaar
Your answer
6. Õppe asjakohasus (õpe andis igapäevatööks vajalikku infot ja oskusi) *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei nõustu üldse, 5 – nõustun täielikult
Kommentaar
Your answer
6. Hinnang töötempole (töö sujus paraja kiirusega) *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei nõustu üldse, 5 – nõustun täielikult
Kommentaar (palun täpsusta: kas tempo oli liiga kiire või liiga aeglane vms)
Your answer
7. Üldhinnang õpetajatele *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei ole rahul, 5 – olen väga rahul
Kommentaar
Your answer
8. Teemad olid õpetajate poolt esitatud arusaadavalt *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei nõustu üldse, 5 – nõustun täielikult
Kommentaar
Your answer
9. Kooli poolt oli praktika hästi juhendatud (teadsin oma ülesandeid seoses praktikaga ning mida oli vaja teha, sh. milliseid dokumente täita, praktika edukaks sooritamiseks) *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei nõustu üldse, 5 – nõustun täielikult
Kommentaar
Your answer
10. Ettevõtte poolt oli praktika hästi juhendatud (tööülesanded olid seotud õppekavaga ja juhendamine tagas tööde selgeks saamise) *
Palun anna hinnang 5 palli süsteemis, kus 1 – ei nõustu üldse, 5 – nõustun täielikult
Vastaja nimi
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime.
Your answer
Järvamaa Kutsehariduskeskus tänab vastamise eest!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS. Report Abuse