Conjuncions condicionals

20 preguntes (text)

  A continuació tens unes oracions condicionals a mitjan construir. Te'n donem les diverses peces -la condició (pròtasi), la realització (apòdosi) i la conjunció- i instruccions per a muntar-les correctament. Tin en compte que el resultat ha de ser una oració amb sentit i ben escrita ortogràficament, és a dir, que has de respectar les normes del tipus de lletra i de puntuació.

  Fixa't en l'exemple: 1. telefona'm + no has de vindre Conjunció: si Orde: condició (pròtasi) + realització (apòdosi) Resposta: Si no has de vindre, telefona'm.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question