Politisk sekreterare i Feministiskt initiativs Riksdagsgrupp
Feministiskt initiativ söker just nu efter fler medlemmar till vår politiska grupp som vi kallar för Riksdagsgruppen. Gruppen består av flertalet utskott som speglar utskotten i riksdagen, men även andra grupper som inte finns där. Gruppen består av talespersoner som är ansvariga för olika politiska områden och av politiska sekreterare som jobbar i utskotten ihop med talesperson, partiledare och partistyrelsen. Omfattningar varierar beroende på vad du kan och vill bidra med. Som talesperson kan du räkna med 4-10 timmar i veckan och som politisk sekreterare kan det variera mellan 1-10 timmar beroende på uppdrag och period. Arbetet är mer intensivt mer fler timmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

Riksdagsgruppen deltar i det politiska samtalet genom att sprida befintlig nationell Fi-politik i debatt, samt genom att utforma och konkretisera Fi:s politik i relevanta politiska förslag som förankras med partiledare och partistyrelse. Omfattande politikutveckling ska i första hand göras i anslutning till kongress, och gärna genom rådslag för att inkludera fler Fi-medlemmar i processen. Riksdagsgruppen arbetar även med aktivism och med folkbildning internt och externt, med syftet att öka kännedomen om Feministiskt initiativs nationella politik. Riksdagsgruppens arbete ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig partiverksamhet och ha kontakt med det kommunpolitiska arbetet, med Fi-studenter och Unga Feminister.
Ansvarig för Riksdagsgruppens arbete utses av styrelsen. Partiledare har tillsammans med Riksdagsgruppens ledare ett särskilt ansvar för att Riksdagsgruppens förslag förankras och beslutas om i styrelsen.

Ansvarig för riksdagsgruppens arbete utses av styrelsen. Partiledarna har tillsammans med riksdagsgruppens ledare ett särskilt ansvar för att riksdagsgruppens förslag förankras och beslutas om i styrelsen.
Som politisk sekreterare i Riksdagsgruppen omsätter du Feministiskt initiativs politik i konkreta politiska förslag och arbetar med politikutveckling, folkbildning och aktivism inom ditt politikområde. Uppdraget är ideellt och har ingen tidsbegränsning. Som politisk sekreterare förväntas du arbeta 1-10 timmar i veckan beroende på period. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

Som politisk sekreterare bidrar du med expertkompetens, research, faktagranskning och komplettering av skrivna texter, samt skriver underlag såsom motioner, propositioner och debattartiklar. Din roll är i första hand att bistå talesperson för ditt utskott med underlag. Du kan även ombes att bistå partiledare med underlag. Vid behov och möjlighet ska Riksdagsgruppen och därmed du som politisk sekreterare även finnas som resurs för Fi:s kommun- och regionpolitiker i deras nämndarbete.

Följande utskott och temagrupper finns att ansluta sig till:

Arbetsmarknadsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Civilutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Finansutskottet
Skatteutskottet
Utrikesutskottet
Försvarsutskottet
EU-nämnden
Konstitutionsutskottet
Justitieutskottet
Trafikutskottet
Miljö- och Jordbruksutskottet
Näringsutskottet
Gles- och landsbygd
Urfolk
Antirasism
Djurpolitik
Funktionalitet
Barnrätt

Anmäl ditt intresse för att bli politisk sekreterare i Riksdagsgruppen genom att fylla i detta formulär. Uppdraget är ideellt och vi rekryterar politiska sekreterare till Riksdagsgruppen löpande. Fyll i din intresseanmälan så kontaktar vi dig för intervju och ser till att du så snart som möjligt kommer i kontakt med utskottet/utskotten som du vill engagera dig i.
Email *
Namn (för- och efternamn) *
E-post *
Mobilnummer *
Vilket/vilka utskott vill du engagera dig i?
Berätta kort om varför du vill engagera dig som politisk sekreterare:
Skriv 3 frågor inom detta område som du är intresserad av:
Vilket av följande har du erfarenhet av:
Är du eller har du varit aktiv i Fi? Skriv kort på vilket sätt:
Är du medlem i Fi?
Clear selection
Hur mycket tid i veckan kan du lägga på uppdraget?
Clear selection
Har du frågor eller något annat du vill skicka med innan du blir kontaktad för intervju?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy