Cena bePROUD zaměstnavatel roku 2016


Cena bePROUD zaměstnavatel roku se uděluje každý rok firmě/organizaci, která je otevřená a tolerantní, nediskriminuje své zaměstnance a zaměstnankyně na základě jejich pohlaví, sexuální orientace či genderové identity a naopak jim vychází vstříc. Příkladem může být volno na péči o dítě partnera/partnerky v registrovaném partnerství, vstřícnost při změně pohlaví zaměstnance/zaměstnankyně, den volna při uzavírání registrovaného partnerství nebo další opatření vyjadřující přátelský postoj ze strany vedení firmy vůči zaměstnancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich sexuální orientaci a identitu.

Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění níže přiloženého dotazníku zodpovědnou osobou z osobního oddělení Vaší firmy či organizace. Dotazník anonymně vyhodnotí odborná komise.

Ocenění získá zaměstnavatel, který dosáhne v průměru nejlepšího hodnocení.

Dotazník má jen 11 otázek, kde většina z nich je jednoduše zaškrtávacích. Některé vyžadují citaci z oficiálních dokumentů Vaší firmy, proto si je vezměte k ruce pro zrychlení Vašeho vyplňování. Vyplnění by Vám nemělo zabrat více jak 20 minut.

Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 12. dubna 2017 (ale ideálně co nejdříve). Vítězná firma bude vyhlášena na slavnostním večeru na slavnostním večeru. Zpětnou vazbu od hodnotící komise zašleme emailem.

Slavnostní předání Cen bePROUD 2016 proběhne v úterý 17. 5. od 17:30 hodin v rezidenci velvyslance Nizozemského království v Praze. Všechny firmy, které se ankety zúčastní, budou na předávání Cen bePROUD 2016 pozvány.


Postoje a zkušenost zaměstnavatele
s lesbickými, gay, bisexuálními a trans osobami

Než začnete vyplňovat, přečtěte si následující poznámky:
(1) „Trans osobami“ rozumějte souhrnné označení všech, kteří svou identitu vnímají a projevují jinak, než určuje jejich biologické pohlaví (např. transsexuální či transgender osoby).
(2) Níže v textu budeme pro tyto osoby - lesbické, gay, bisexuální či trans - používat také zkratku LGBT.
(3) Homofobie a transfobie jsou negativní, přezíravé, ponižující či jinak diskriminační až otevřeně nepřátelské postoje a chování vůči osobám, které jsou, nebo se o nich jen předpokládá, že jsou homosexuální, bisexuální či transsexuální.
Do dotazníku jsou vloženy automatické prvky – zaškrtávací rámečky a doplňovací okna, prosíme, abyste je používali.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  otevřeně LGBT osoby ve vedení či managementu 
  přijetí otevřeně lesbické ženy na pracovišti 
  přijetí otevřeně gay muže na pracovišti 
  přijetí otevřeně trans osoby na pracovišti 
  Please enter one response per row
  otevřeně LGBT osoby ve vedení či managementu 
  přijetí otevřeně lesbické ženy na pracovišti 
  přijetí otevřeně gay muže na pracovišti 
  přijetí otevřeně trans osoby na pracovišti 
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question