Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri MYO / Öğrenci Memnuniyeti Anketi
Bu veri toplama aracı, Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Anketlerden elde edilen bilgiler, yüksekokulumuz akademik ve eğitsel faaliyetlerini belirlemede kullanılacaktır. Bu nedenle, adınızı belirtmenize gerek yoktur. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, araştırma bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir.

*Anket anonimdir. Herhangi bir kişisel bilginizi toplamaz.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Öğrenim gördüğünüz program *
Sınıfınız *
Cinsiyetiniz *
Ders Kaynak ve Materyallere Ulaşabilirlik
Ders kaynak ve materyallerine ulaşabilirlikten memnunum. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Aldığım zorunlu dersler mesleki/bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir.
Katılmıyorum
Katılıyorum
Clear selection
Aldığım seçmeli dersler mesleki/bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Haftalık ders programı dengeli biçimde planlanmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Oryantasyon için yeterli düzeyde etkinlik yapılmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Haftalık ders programı dönem başlamadan önce duyurulmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Eğitim Öğretim Uygulamasından Memnuniyet
Kullandığımız derslik/laboratuvarların fiziksel imkânları (aydınlatma, ısıtma, havalandırma, vb.) eğitim öğretim için yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kullandığımız derslik / laboratuvarlardaki öğretim materyalleri (projeksiyon cihazı, tahta, deney düzenekleri, vb.) eğitim öğretim için yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO kütüphanesinin basılı kaynakları eğitim öğretim için yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO fiziki koşulları engelli bireyler için uygundur. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO'nun genel temizlik hizmetleri yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Mesleki/bireysel gelişimimi destekleyecek eğitim ve etkinlikler sunulmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Eğitim öğretim ile ilgili konularda idari personel (bölüm sekreteri, öğrenci işleri, vb.) gerekli desteği vermektedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Öğrenciler öğretim elemanları ile iletişim kurabilmektedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Bölümüm tarafından staj süreçleri hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Staj yaptığım kurum mesleğim ile ilgili yeteneklerimin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Eğitim ve Öğretim İzleme ve Değerlendirme
Sınav duyuruları zamanında yapılmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Sınavlar uygun ortam ve koşullarda (öğrenci sayısı, aydınlatma, havalandırma, vb.) yapılmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Sınavlar dersin amaç ve içerikleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Sınav sonuçları zamanında ilan edilmektedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Sınav sonuçlarına itirazlar öğretim elemanları tarafından dikkate alınmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Akademik Danışmanlık, Araştırma - Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetiminden Memnuniyet
Öğrenciler değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana, vb.) hakkında bilgilendirilmektedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Danışmanım gerekli danışmanlık hizmetini verir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerden Memnuniyet
Kelkit SHMYO da ilgi alanıma uygun öğrenci toplulukları bulunmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO da öğrenci toplulukları yeterli sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO da günlük ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim hizmetler(banka, kırtasiye, kafeterya, vb.) bulunmaktadır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO'nun sunduğu yemekhane hizmetleri yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO da bulunan kantinlerin hizmetleri yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO da öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlenmektedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO da öğrencilere yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO da öğrencilerin kullanacağı sosyal ve sportif tesisler yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO yerleşkesinde sunulan güvenlik hizmetleri yeterlidir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kalite Yönetim Sistemine Katılım
Kayıtlı olduğum yüksekokul yönetimi öğrencilerin görüşlerine değer verir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kelkit SHMYO birimleri öğrenci şikâyet ve dileklerine zamanında cevap verir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy