Prihláška „TK1: Závislosti“

Terapeutický klub TK1: Závislosti (7. 7. 2017).

Podrobné info o seminári a organizačné pokyny:
http://files.satir-institute.sk/2017/Pozvanka-170707100-TK1-Zavislosti.pdf
www.satir-institute.sk

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question