Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Vallis Colapis 2014.-2020.
Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis provodi anketu u svrhu izmjene Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS), kako bi provedbom izmijenjene LRS zadovoljili stvarne i realne potrebe korisnika za ulaganjima u razvoj gospodarskih djelatnosti na području LAG obuhvata. Područje LAG obuhvata pokriva područja 14 JLS-ova (gradovi Duga Resa, Karlovac i Ozalj, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pokupsko, Pisarovina, Ribnik, Žakanje, Žumberak).

Prije ispunjavanja ankete molimo Vas da obratite pozornost na značenje slijedećih pojmova:
• Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva je ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima. Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje.
• Porezni obveznici su trgovačka društva i obrti koji ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno poljoprivrednici kojima je u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva veći od 80.500,00 kn i dužni su podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika.

Napomena:
Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i koriste isključivo u svrhu provedbe projekta. Svaki pristanak se može povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti o povlačenju pristanka na sljedeću e-mail adresu: lag@vallis-colapis.hr. U tom slučaju povlačenje pristanka vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju obavijesti.

Email address *
Organizacijski oblik: *
Required
Sjedište/prebivalište se nalazi na području LAG obuhvata *
Upisnik poljoprivrednika (status): *
Starost nositelja/vlasnika/odgovorne osobe *
Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (SO): *
Posjedujem rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nepoljoprivrednu djelatnost u koju planiram ulagati kroz prijavu projekta na LAG natječaj *
Sektor ulaganja *
Required
Ukratko opišite ulaganje: *
Your answer
Upišite naselje u kojem bi se provodilo ulaganje (lokacija ulaganja) *
Your answer
Upišite ukupnu vrijednost projekta (ulaganja)u EUR: *
Your answer
Porezni status *
Ako je odgovor DA, upišite koliko dugo ste upisani u Registar poreznih obveznika.
Your answer
Imate li zaposlenih osoba, odnosno plaćate li doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede? *
Ukoliko ostvarim potporu na LAG Natječaju zaposliti ću novu osobu. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service