Dzień otwarty specjalności RYTMIKA 22 lutego 2019 roku (piątek)
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Klauzula informacyjna
Załącznik nr 1 do Polityki ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z siedzibą przy ul. Gdańskiej 32.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@amuz.lodz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi dnia otwartego specjalności rytmika organizowanego w ramach Dni Otwartych Akademii Muzycznej w Łodzi.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w DNIU OTWARTYM specjalności RYTMIKA w dniu 22 lutego 2019 roku.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. W przypadku wypełniania formularza rejestracyjnego DNIA OTWARTEGO specjalności RYTMIKA oraz prowadzenia korespondencji przez pocztę elektroniczną Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (za pośrednictwem adresu: rytmika@amuz.lodz.pl) Pana/Pani dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę poczty elektronicznej firmę Google w jej centrach przetwarzania danych. Pana/Pani dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Pana/Pani danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
8. Dane przechowywane będą przez okres jednego roku, do lutego 2020 roku (termin organizacji kolejnej edycji dni otwartych Akademii Muzycznej w Łodzi).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Klauzula zgody *
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Report Abuse - Terms of Service